Przejdź do treści
Powrót

Arkadiusz Południak

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Od 17 lat jestem też przemyskim przedsiębiorcą i menadżerem, znam się na finansach. Patrzenie na to jak niekompetentnie zarządzany jest nasz kraj przychodzi mi z coraz większym trudem. Marnowanie i rozkradanie publicznych środków, które powinny służyć Polakom stało się w okrutną polską normą. Notoryczne skłócanie nas z Unią Europejską i sąsiadami to bezpośrednie zagrożenie dla przyszłości naszych dzieci. Nie chcę dłużej stać bezczynnie, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo materialne rodzin, firm czyli miejsc pracy oraz dorobku życiowego ale też cywilizacyjnego kilku pokoleń Polaków. 

Czym zajmę się jako prezydent?

Oto moje propozycje dla mieszkanek i mieszkańców Przemyśla! To tymi obszarami zajmę się w szczególności!

JAKOŚĆ ŻYCIA, ESTETYKA I TRANSPORT

 • Powołanie miejskiej komisji śledczej do wyjaśnienia sprawy prywatyzacji zasobów MPEC-u oraz horrendalnego wzrostu cen ciepła w mieście.
 • Utworzenie społecznej rady ds. zieleni miejskiej i zwiększenie budżetu na ochronę środowiska, inwentaryzacja drzewostanu miejskiego, wprowadzenie funkcji architekta zieleni.
 • Koncepcja miasta senioralnego – przyjaznego także osobom starszym, zrozumiałego, wychodzącego do mieszkańców, z ułatwionym dostępem do instytucji, lekarzy, aptek, wydarzeń kulturalnych.
 • Czyste Powietrze i Woda – zakup drona dla Straży Miejskiej, który będzie badał zawartość spalin z kominów, wymiana źródeł ciepła w domach mieszkalnych na nowoczesne z zewnętrznym wsparciem finansowym, zabezpieczenie alternatywnych źródeł wody pitnej dla Przemyśla.
 • Mieszkańcy jako partner władzy – panele obywatelskie na najważniejsze lokalne tematy, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w komunikacji z mieszkańcami zgodnie ze Strategią Partycypacji. Wzmocnienie Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta, premiowanie ważnych społecznie kwestii w Budżecie Obywatelskim – zamiast na remonty dróg i festyny, np. na zdrowie psychiczne, profilaktykę zdrowotną i opiekę nad zwierzętami.
 • Zrównoważona mobilność, czyli nowoczesne ekologiczne i darmowe autobusy kursujące częściej, nowe ścieżki rowerowe, mniej samochodów na starym mieście, budowa wiat rowerowych.
 • Mapa (nie) Dostępności – sukcesywne usuwanie barier w przestrzeni miejskiej w uzgodnieniu z osobami z trudnościami ruchowymi, audyt dostępności w budynkach publicznych.
 • Budowa wybiegów dla psów.
 • Program różowych skrzyneczek w szkołach.
 • Powrót do koncepcji „Święta Rzeki” – imprez nad Sanem dla wszystkich mieszkańców (koncerty na wodzie, plener malarski, wystawa fotografii, rajdy rowerowe i piesze, zawody sportowe, wianki, projekcje filmowe na świeżym powietrzu).
 • Powrót Biketown do Przemyśla oraz regularnie organizowane dni mobilności, wspieranie turystyki rowerowej i zdrowego trybu życia

GOSPODARKA, INWESTYCJE I PROMOCJA

 • Wieloletni plan inwestycyjny miasta oraz opiekun inwestora podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta, Społeczna Rada Gospodarcza.
 • Współpraca z branżą hotelarską i restauracyjną, przedsiębiorcy inwestujący w „przemysł czasu wolnego” powinni otrzymywać realne wsparcie ze strony władz miasta.
 • „Obsługa jednodniowa” dla przedsiębiorców – każda sprawa, którą można załatwić od ręki, ma zostać załatwiona od ręki.
 • Klub Ambasadorów Przemyśla wspomagający promocję miasta, popularność musi przekładać się na realne korzyści – wymiana handlowa, transfer wiedzy, współpraca kulturalna, inwestycje.
 • Budowa krytego lodowiska.
 • Przebudowa skrzyżowania Alei Wolności z ul. Zadwórzańską – koniec z wypadkami w tym miejscu, budowa nowoczesnego parkingu na ul. Wilsona, budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Czarnieckiego i modernizacja dworca autobusowego.

O mnie

Już na pierwszym roku studiów, dokładnie 20 lat temu, chciałem aktywnie zmieniać nasz kraj. Porwała mnie wówczas kampania przed referendum akcesyjnym do Unii Europejskiej. Praca z polskimi 'ojcami integracji’, nauki pobierane od prof. Bronisława Geremka, Róży Thun czy Jana Kułakowskiego była doświadczeniem, które nauczyło ówczesnego 20-latka, że są sprawy najważniejsze, przy których partykularne interesy bledną. 

W kolejnych latach współtworzyłem wspaniałą organizację młodzieżową – Projekt: Polska. Jako koordynator lokalny i wolontariusz akcji: „Projekt: Euro”, “Bruksela szansą dla każdego”, “Ambasadorzy Konstytucji Europejskiej”, „Masz Głos, Masz Wybór”, „Pępek Europy”, „NaprawmyTo!”, “Uniwersytet Debat” i innych uczyłem się działać lokalnie, myśląc globalnie. 

W efekcie tych działań wziąłem udział w pracach Forum Debaty Publicznej przy Prezydencie RP Bronisławie Komorowskim, który odznaczył mnie Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną. Działalność społeczną kontynuuję do dzisiaj – obecnie uczestniczę w przygotowaniu Strategii Partycypacji Społecznej w Przemyślu, zajmuje się też promocją ekologii i ochrony zieleni miejskiej w Stowarzyszeniu Polska 2050.

Przedsiębiorcą zostałem jeszcze przed końcem studiów. W Polsce to nie lada wyzwanie – wie to każdy, kto próbował. Pomimo przeciwności, zbudowałem stabilne przedsiębiorstwo, które zatrudnia dziś ponad 30 osób. Płaci uczciwie i terminowo, szanuje swoich klientów, pracowników i dostawców. Stawia na jakość. Nie umiem inaczej. Jeśli coś robię, ma to być zrobione rzetelnie i uczciwie.

Mam dwie wspaniałe córki. Jedna z nich kończy właśnie podstawówkę, druga jest w połowie tej drogi. Mam do czynienia ze wszystkimi chyba wyzwaniami jakie nakłada na rodzica współczesna Polska. Na temat problemów w szkolnictwie, wychowaniu czy roli Kościoła w naszym życiu mogę rozprawiać godzinami.

Odpoczywam na długich spacerach z psem Tolą nad brzegiem Sanu (czasem trochę przy tym sprzątamy), śpiewając piosenki Jacka Kaczmarskiego i grając w gry strategiczne. Od dziecka pasjonuje mnie też historia starożytnego Rzymu, wojen napoleońskich oraz polskiej wojskowości i oręża.

Wykształcenie

Licencjat politologii, Uniwersytet Rzeszowski (2005) 

Ukończone studia II stopnia, politologia, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2005 – 2007) 

Zarządzanie, specjalizacja finanse i rachunkowość, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (obecnie)

Doświadczenie

Licencjat politologii, Uniwersytet Rzeszowski (2005) 

Ukończone studia II stopnia, politologia, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (2005 – 2007) 

Zarządzanie, specjalizacja finanse i rachunkowość, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (obecnie)

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Krosno, nr 22

 • Bartosz Romowicz
  • Przewodniczący Koła