Przejdź do treści
Powrót

Dorota Fryc

Region

Czym zajmę się jako radna?

 • Opieką nad dziećmi do lat 3, czyli opieką żłobkową, również organizowaną przez placówki prywatne,
 • Zabiegać będę o międzygminne porozumienia o opiekę żłobkową, aby rodzice mogli otrzymać wsparcie instytucjonalne w miejscu, które będzie dla nich najbardziej korzystne ze względu na miejsce zamieszkania lub pracy,
 • Wesprę inicjatywy dotyczące wychowania przedszkolnego,
 • Zajmę się wsparciem szkół i realizowanych w nich projektach społecznych,
 • Jako instruktor pierwszej pomocy zabiegać będę o przeszkolenie w tym zakresie wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich,
 • Zajmę się walką z ubóstwem menstruacyjnym w szkołach i w szpitalu. Zadbam o dziewczyny i kobiety, których nie stać na środki higieniczne pierwszej potrzeby.

Doświadczenie zawodowe

 • od 2007r do chwili obecnej nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel przedmiotu.
 • od 2018r  zarządzam przedszkolami niepublicznymi jako dyrektor wspomagam zarządzanie placówką opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
 • w latach 2018-2020 pełniłam funkcję inspektora ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
 • organizuję i koordynuję kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu.
 • od 2023r prowadzę terapię integracji sensorycznej.
 • w okresie pandemii covid – 19 byłam kurierem społecznym w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Janusz Tomczak
  • Członek Zarządu Regionu