Przejdź do treści
Powrót

Eskan Darwich

Czym zajmę się jako prezydent?

 • Poprawą infrastruktury edukacyjnej, w tym remontem szkolnych boisk,
 • Wsparciem projektów mających na celu odnowienie kaliskich podwórek,
 • Utworzeniem nowoczesnych placów zabaw dla dzieci, dostosowanych do dzieci ze specjalnymi potrzebami
 • Rozbudową infrastruktury parkingowej w mieście, adekwatnie do zwiększającej się liczby aut
 • Rozwinięciem infrastruktury rowerowej i drogowej,
 • Odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe mieszkanek i mieszkańców Kalisza – wybudowaniem nowych mieszkań komunalnych,
 • Remontowaniem pustostanów w celu przywrócenia ich kaliszankom i kaliszanom.

Doświadczenie zawodowe

 • Manager w branży produkcyjno-usługowo-handlowej, 
 • Wykładowca akademicki, specjalista ds. stosunków międzynarodowych
 • Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza.

Moje sukcesy jako samorządowiec

 • Budowa dróg osiedlowych, takich jak Sarnia, Lisia, Zajęcza 
 • Budowa boiska przy szkole podstawowej nr 1 im Konstytucji 3 Maja w Kaliszu i przy I LO im Adama Asnyka.
 • Setki interwencji w sprawach mieszkaniowych w zasobie miasta Kalisza.
 • Pomysłodawca  Punktu Obywatelskiego w porządku obrad Każdej sesji, tak aby przedstawiciele organizacji pozarządowych mogli zabierać głos w sprawach miasta na każdej sesji.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Kalisz, nr 36

 • Barbara Oliwiecka
  • Sekretarz Koła