Przejdź do treści
Powrót

Grzegorz Nowosielski

Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Politykę traktuję przede wszystkim jako służbę ludziom, działanie z ludźmi i dla ludzi, rozwiązywanie problemów, podejmowanie wyzwań. Moja wizja Polski to Polska samorządna, zielona, przedsiębiorcza i obywatelska. Chcę wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie z przeszło dwudziestu lat pracy na stanowisku burmistrza Wyszkowa, aby wspierać samorządność, tworzyć rozwiązania które pozwolą samorządom skutecznie poprawiać jakość życia mieszkańców. Bliskie są mi sprawy polityki gospodarczej, wsparcia przedsiębiorczości, szczególnie tej małej i średniej. Od lat angażuję się w problemy związane z polityką klimatyczną, doceniając choćby wagę edukacji ekologicznej. Mam propozycje i pomysły dotyczące polityki senioralnej i aktywizacji seniorów, ale także jestem zwolennikiem jak najszerszego zapraszania młodych obywateli do współdziałania i współdecydowania.

O mnie

Jestem przede wszystkim samorządowcem, kiedy w 2002 roku zostałem burmistrzem Wyszkowa, miałem 29 lat i byłem jednym z najmłodszych burmistrzów w Polsce. Praca na tym stanowisku wymaga stałego doskonalenia, podnoszenia swoich kompetencji, stąd też moje doświadczenie i kompetencje menedżerskie, a także wiedza z zakresu polityk publicznych. Praca w samorządzie nauczyła mnie nie tylko pokory, ale także współpracy, pozyskiwania sojuszników dla ważnych spraw, osiągania kompromisu i zarządzania wymagającymi projektami.

Moja aktywność publiczna sięga jeszcze studenckich czasów, od zawsze byłem osobą nieobojętną i dążącą do tego, by mieć wpływ na najważniejsze sprawy. Zarówno jako szef swojego osiedla, jak też członek komisji wyborczych, aktywista wspierający trzeci sektor starałem się być wierny wartościom, które są mi bliskie, jak praworządność, szacunek do drugiego człowieka, patriotyzm – ale też rzetelność, uczciwość, solidna praca.

Przywykłem do dużych wyzwań, umiem budować porozumienie, mam wystarczająco dużo doświadczenia, ale też energii by wykorzystać je w działalności politycznej. Polityce jako realizacji dobra wspólnego. Doskonale znam dylematy i problemy Polski lokalnej i chciałbym być rzecznikiem jej spraw.

Prywatnie jestem człowiekiem ceniącym sobie wartości rodzinne, szczęśliwym mężem, tatą trójki dzieci, otoczonym gronem sprawdzonych przyjaciół. Wielkim miłośnikiem gór, od lat uprawiającym wspinaczkę górską – z niemałymi już sukcesami. Jesienią uwielbiam grzybobrania, latem i wiosną mój ogród, przez cały rok chętnie eksperymentuję w kuchni. Sport jest dla mnie sposobem na stres, relaks i regenerację.

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (1999), podyplomowych studiów z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2007) oraz zarządzania projektami także na SGH (2009), studiów MBA, absolwent programów liderskich.

Doświadczenie zawodowe

Pracę zawodową rozpocząłem w 2000 roku w p.p.u.p Poczta Polska – Centralny Zarząd Poczty Polskiej w Warszawie. Od 2002 roku jestem burmistrzem Wyszkowa, po raz pierwszy po 1989 roku wybrany zostałem na tę funkcję głosami mieszkańców, nieprzerwanie pełnię tę funkcję przez pięć samorządowych kadencji (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2023) – dwukrotnie wybierany byłem w pierwszej turze głosowania

Wspieraj Nasze działania