Przejdź do treści
Powrót

Jacek Trela

„Świata nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy go od naszych dzieci.” – Mahatma Ghandi

O mnie

Były prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Przez 25 lat kształcił aplikantów adwokackich.

Od 2010 r. uczestniczył w komisjach parlamentarnych jako ekspert w procesie stanowienia prawa.

Jeden z pomysłodawców i organizatorów Kongresów Prawników Polskich w Katowicach w 2017 i w Poznaniu w 2019 w obronie rządów prawa.

Współtwórca Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej powołanej dla opracowania projektów ustaw przywracających zasady państwa prawa.

Członek honorowy Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.

Autor cyklu ponad 80 felietonów w Rzeczpospolitej zatytułowanego „(w)prawnym okiem” o tematyce rządów prawa, praw człowieka i sprawiedliwości społecznej.

Od ponad 30 lat związany z Lublinem rodzinnie (żona Elżbieta pochodzi z Lublina – absolwentka LO im. Stanisława Staszica i Wydziału Prawa UMCS). Ma mieszkanie na Wieniawie.

W 2017 wyróżniony sędziowskim medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae” za wyjątkowe zaangażowanie w budowę demokratycznego państwa prawa i ochronę trójpodziału władzy.

Wykształcenie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Doświadczenie zawodowe

adwokat od 1987 r.

Wspieraj Nasze działania