Przejdź do treści
Powrót

Łukasz Janiszewski

Region

Czym zajmę się jako radny?

 • Ochroną i wzmocnieniem mniejszych szkół.
 • Zapewnieniem środków na zajęcia pozalekcyjne na tematy wybierane przez samą społeczność szkolną.
 • Lokalnymi programami profilaktycznymi przeciw nowotworom czy szczepieniami przeciw HPV.
 • Dbałością o średnich i małych lokalnych przedsiębiorców.
 • Zakończeniem drenowania kieszeni mieszkańców nieuzasadnionymi podwyżkami podatków i opłat lokalnych, zwłaszcza opłat za wodę, odbiór odpadów czy biletów w komunikacji publicznej.
 • Rygorystyczną kontrolą zasadności proponowanych stawek i wydawanych pieniędzy mieszkańców.
 • Wnikliwą analiza zasadności dalszego zadłużania Miasta.
 • Standardami i transparentnością w podejmowaniu decyzji jak i samym postępowaniu.
 • Otwartymi konkursami do rad i zarządów spółek komunalnych oraz oficjalną informacją o wynagrodzeniach na powyższych stanowiskach.
 • Założę Biuro interwencji obywatelskiej – radni jako rzecznicy praw mieszkańców.
 • Wysoką jakość dróg, chodników i innej miejskiej infrastruktury .
 • Rozwojem szkół, przedszkoli i żłobków oraz dostosowaniem cen proporcjonalnie do przychodów w rodzinie.
 • Bezpłatną komunikacją miejską w godzinach szczytu 7-16.
 • Rozwojem całego Zaodrza, tak abyśmy nie odstawali od innych dzielnic jak do tej pory pod względem placów zabaw, skateparków, wyznaczonych terenów dla zwierzaków, terenów rekreacyjnych, jakości dróg, chodników, infrastruktury energetycznej.

Doświadczenie zawodowe

 • Jestem absolwentem kierunku Politologii o specjalności samorządowo administracyjnej oraz Finansów i Rachunkowości o specjalności finanse spółek prawa handlowego. Swoją wiedzę wykorzystywałem i utrwalałem, tym samym zdobywając doświadczenie na wielu stanowiskach menadżerskich w PKN Orlen S.A., Lotos Paliwa Sp. z o.o. czy Totalizator Sportowy Sp. z o.o.. W chwili obecnej jestem również wykładowcą przedmiotów ekonomicznych. Według mojej oceny, w Radzie Miasta często brakowało doświadczonych menedżerów z wiedzą o samorządzie terytorialnym podbudowaną ekonomiką. 

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Janusz Tomczak
  • Członek Zarządu Regionu