Przejdź do treści
Powrót

Maciej Duszczyk

Politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego w latach w kadencji 2016–2020. Współpracował m.in. z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji, Komisją Europejską, Komitetem Regionów. W rządzie odpowiadać będzie kwestie międzynarodowe, także związane z polityką migracyjną.

W latach 1999–2007 pracował w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W okresie negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej doradzał Zespołowi Negocjacyjnemu w zakresie polityki społecznej Unii Europejskiej oraz swobodnego przepływu osób. W latach 2012–2014 kierujący zespołem ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Członek Rad Naukowych: Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

Wspieraj Nasze działania