Przejdź do treści
Powrót

Magdalena Szczygieł-Mitrus

Czym zajmę się jako radna?

Moimi priorytetami będą:

 • Agenda kobieca – utworzenie Pełnomocniczki ds. Kobiet; wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć; pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych.
 • Tematyka związana z edukacja dzieci i młodzieży (żłobki, przedszkola, szkoły, obiekty sportowe – orliki i białe Orliki, domy kultury i biblioteki).
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
 • Promocja inicjatyw i działań obywatelskich.
 • Zielony Lublin.
 • Racjonalna zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
 • Infrastruktura drogowa i pieszo-rowerowa.

Doświadczenie w samorządzie

W latach 2017-2024 byłam członkinią Zarządu Rady Dzielnicy Rury.

Moje sukcesy jako samorządowiec

Byłam przewodniczącą Rady Powiatu VI Kadencji.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Lublin, nr 6

 • Paweł Kurek
  • Przewodniczący Koła
 • Mariusz Wilk
  • Sekretarz Koła
 • Paweł Świderski
  • Skarbnik Koła
 • Rafał Maksymowicz
  Rafał Maksymowicz
  • Członek Zarządu Koła
 • Sławomir Seredyn
  • Członek Zarządu Koła
 • Wojciech Wołoch
  • Członek Zarządu Koła