Przejdź do treści
Powrót

Marek Uss

Region

Czym zajmę się jako radny?

 • Zajmę się wsparciem ochrony zdrowia w naszym województwie, zwiększeniem dostępności do świadczeń medycznych oraz skróceniem kolejek do lekarzy. 
 • Przyczynię się do ściągnięcia w północne tereny województwa inwestorów, którzy będą tworzyli nowe, dobrze płatne miejsca pracy. Pozwoli to na zatrzymanie ucieczki osób młodych z terenów północnej Lubelszczyzny. 
 • Wesprę inicjatywy na rzecz seniorów. W starzejącym się społeczeństwie jest potrzeba zadbania o osoby w podeszłym wieku. Należy wesprzeć Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze oraz Domy Pomocy Społecznej w realizacji ich misji pomocy seniorom. 
 • Rozwinę inicjatywy mające na celu wsparcie Osób z Niepełnosprawnościami.

Doświadczenie zawodowe

 • Informatyk, menedżer, nauczyciel. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Onkologicznego „Bialska Onkologia”. 
 • Od kilkunastu lat jestem związany z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, w którym kierowałem działem Aparatury Medycznej i Informatyki, a także uczestniczyłem w przygotowywaniu i realizacji dużych projektów inwestycyjnych. 
 • Rozpocząłem współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach gdzie będę prowadził zajęcia na kierunku lekarskim. 
 • Ukończyłem studia podyplomowe z „Zarządzania Podmiotami Leczniczymi” oraz „MBA w Ochronie Zdrowia”.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Jacek Bury
  Jacek Bury
  • Przewodniczący Regionu
 • Rafał Maksymowicz
  Rafał Maksymowicz
  • Sekretarz Regionu
 • Paweł Kurek
  • Skarbnik Regionu
 • Wojciech Wołoch
  • Członek Zarządu Regionu
 • Milena Kozak-Chrzanowska
  • Członkini Regionalnej Komisji Rewizyjnej