Przejdź do treści
Powrót

Marzena Oleś-Kluska

Region

Czym zajmę się jako radny?

 • Wsparciem oraz zadbaniem o mikro, małe oraz średnie lokalne przedsiębiorstwa wraz z pomocą finansową z funduszy Europejskich na rozwój dla pracowników.
 • Aktywnym promowaniem oraz wsparciem lokalnej kultury, historii oraz sportu.
 • Rozszerzeniem turystyki z istniejących centrów kultury na cały region Małopolski.
 • Stypendiami kulturalnymi, artystycznymi oraz sportowymi dla dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe

 • Jestem przedsiebiorcą. Ponad 10 lat prowadzę Hotel w Piwnicznej-Zdroju.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Rafał Komarewicz
  • Przewodniczący Regionu
 • Dariusz Badurski
  • Sekretarz Regionu