Przejdź do treści
Powrót

Oktawian Pierożyński

Region

Czym zajmę się jako radny?

W obliczu wyzwań demograficznych, z jakimi mierzy się województwo podlaskie, moim priorytetem będzie przeciwdziałanie procesowi wyludniania się regionu oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Aby osiągnąć te cele, zamierzam skoncentrować się na pięciu kluczowych obszarach:

 •  Rozwój Gospodarczy: Moim celem jest stworzenie sprzyjającego klimatu dla przedsiębiorców poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i zachęcanie do inwestowania w region, co przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy.
 • Promocja Sportu: Kładę duży nacisk na promocję sportu w regionie podlaskim jako istotnego elementu zdrowego stylu życia i integracji społeczności. Działania będą skierowane na rozwijanie infrastruktury sportowej, wprowadzenie programów stypendialnych dla utalentowanych młodych sportowców, oraz dofinansowanie lokalnych drużyn i inicjatyw sportowych, aby umożliwić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do aktywności fizycznej i podnieść poziom lokalnego sportu.
 • Promocja Turystyki: Planuję aktywnie promować Podlasie jako atrakcyjny cel dla turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, agencjami turystycznymi oraz organizatorami wycieczek.
 • Współpraca Międzynarodowa i Partnerska: Zamierzam rozwijać programy wymiany i partnerstwa między miastami i wsiami w Podlasiu a regionami w Polsce i za granicą, aby wzmocnić wymianę kulturalną, edukacyjną oraz biznesową.
 • Edukacja i Postęp: Dążenie do poprawy jakości edukacji oraz promowanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej będzie kluczowe dla zapewnienia młodym ludziom dostępu do nowoczesnej wiedzy i umiejętności, które są niezbędne na rynku pracy.

Poprzez te działania, mam nadzieję nie tylko zatrzymać trend wyludniania się, ale także przyczynić się do długoterminowego rozwoju i prosperity regionu podlaskiego. Pragnę, aby moje inicjatywy przyczyniły się do budowania silnej i zintegrowanej społeczności w województwie podlaskim, poprawiając jakość życia mieszkańców oraz tworząc przestrzeń do wzajemnego wsparcia i rozwoju.

Doświadczenie zawodowe

Moje doświadczenie zawodowe kształtowało się głównie wokół przedsiębiorczości, co pozwoliło mi na prowadzenie i rozwijanie wielu biznesów, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Sukces tych przedsięwzięć był wynikiem nie tylko ciężkiej pracy, ale także umiejętności szybkiego uczenia się, adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych oraz efektywnego zarządzania zespołami.

Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej pozwoliło mi na rozwinięcie kluczowych kompetencji w zakresie zarządzania finansami, negocjacji z partnerami biznesowymi oraz planowania strategicznego. Praca z różnorodnymi zespołami nauczyła mnie, jak ważna jest komunikacja, delegowanie zadań i budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i wspólnych celach.

Dzięki moim przedsiębiorczym projektom, miałem również okazję współpracować z partnerami z różnych części świata, co znacząco poszerzyło moje horyzonty i umożliwiło zrozumienie globalnych trendów biznesowych. Te międzynarodowe doświadczenia przekładają się na umiejętność pracy w zróżnicowanych środowiskach i adaptacji strategii biznesowych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Sukcesy, jakie osiągnąłem w biznesie, są dla mnie nie tylko powodem do dumy, ale także stałym źródłem motywacji do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych wyzwań.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Marek Sakowicz
  • Przewodniczący Regionu
 • Marcin Dziemian
  • Sekretarz Regionu
 • Maciej Dybowski
  • Skarbnik Regionu
 • Adam Kujawa
  Adam Kujawa
  • Członek Zarządu Regionu