Przejdź do treści
Powrót

Wojciech Firlej

Czym zajmę się jako radny?

W nowej kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wniosę świeże pomysły młodego pokolenia, będące odpowiedzią na miarę wyzwań naszych czasów.

Jako kluczowe priorytety stawiam sobie za cel zdrowie publiczne (w tym w szczególności opiekę psychiatryczną dla dzieci i młodzieży oraz problem zadłużenia szpitali wojewódzkich), rozwój kultury (szczególnie dla całego subregionu leszczyńskiego) oraz poprawę jakości transportu publicznego (w tym zajęcie się ciągle pokutującym problemem wykluczenia komunikacyjnego na terenie naszego województwa).

Doświadczenie zawodowe

 • Jestem adwokatem

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Ewa Schädler
  • Przewodnicząca Regionu
 • Adam Luboński
  • Sekretarz Regionu
 • Agnieszka Wiśniewska
  • Skarbnik Regionu
 • Paweł Adamów
  • Członek Zarządu Regionu
 • Barbara Oliwiecka
  • Członkini Zarządu Regionu
 • Patryk Dworak
  • Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej