Przejdź do treści
Powrót

Mniejszości narodowe i etniczne – „Rzeczpospolita Różnorodna”

Polska 2050 Szymona Hołowni zaprosiła do Senatu RP przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce do rozmowy o “Rzeczypospolitej Różnorodnej”, aby wysłuchać z jakimi problemami mierzą się na co dzień i ustalić jak najlepiej chronić ich dziedzictwo kulturowe, jednocześnie budując rzeczywistość współczesnej Polski, jako jej obywatele.

Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele kilkunastu organizacji reprezentujących mniejszości. Najważniejsze przesłanie, które skierowali do polityków naszej partii, brzmi: nie oczekujemy przywilejów, ale równych szans i eliminowania zjawiska wykluczenia społecznego, którego realnie doświadczają.

Szymon Hołownia podkreślał, że od czasu kampanii prezydenckiej przekonuje Polaków do tego, że w Polsce zmieszczą się wszyscy i potrzebna jest nam pojednana różnorodność, a nie jednolitość społeczeństwa. Wskazał na konieczność wdrożenia realnych mechanizmów przeciwdziałania niechęci wobec odrębności czy ksenofobii.

To oczywiste, że lepiej łączyć niż dzielić. Jednak mądre łączenie nie polega na przekonywaniu do własnych poglądów, narzucaniu tożsamości. Łączenie to nie asymilacja, a integracja. Polska 2050 Szymona Hołowni tak właśnie chce postępować. Jak przekonuje Szymon Hołownia: “Polska to duży kraj, zmieścimy się tu wszyscy”.

Sytuacja mniejszości etnicznych i narodowych w Polsce

Według danych z ostatniego spisu powszechnego ok. miliona obywateli Polski stale identyfikuje się z mniejszością narodową lub etniczną. Pomimo istnienia przepisów, w tym Konstytucji RP i ratyfikowanych umów międzynarodowych, praktyka ich stosowania jest niejednolita i podatna na polityczne naciski. Polska 2050 protestowała w Sejmie i w Senacie w 2022 i 2023 przeciw obcinaniu środków budżetowych na nauczanie dzieci z mniejszości języka niemieckiego.

Galeria zdjęć

Zobacz również