Bez Twojego wsparcia nie moglibyśmy działać. Dołącz do 36 895 osób, które już nas wsparły.

Nasze D.N.A.

„Głową i sercem” – to hasło połączyło niemal 3 mln polskich obywateli, którzy w wyborach prezydenckich w 2020 roku oddali głos na Szymona Hołownię. To hasło opisuje także nasz ruch, który wówczas się narodził.

„Serce” to oddolna aktywność społeczna. „Głowa” to wiedza ekspertów. Z „głowy” i „serca” wypływa dobra polityka – wrażliwa na potrzeby ludzi i profesjonalna. Taka polityka to nasze „ręce”. „Głową i sercem”, a także „rękami” zmienimy Polskę – na pokolenia nie kadencję.

Naszym celem jest budowa Polski na miarę XXI wieku. Polski demokratycznej, solidarnej, zielonej. Polski bezpiecznej.

Uważamy, że demokracja w Polsce potrzebuje innowacji i odnowy. Tak, aby dawała ludziom wpływ na rzeczywistość, a także poczucie przynależności do wspólnoty. Opowiadamy się za wzmocnieniem samorządności. Decyzje związane z codziennym życiem powinny być podejmowane przez władzę, której ludzie ufają najbardziej i która jest najbliżej nich. Chcemy państwa, które uważnie słucha głosu organizacji pozarządowych, docierających tam, gdzie polityka dotrzeć nie umie.

Chcemy Polski, w której każdy, niezależnie od zamożności i miejsca zamieszkania, ma równe szanse na dobre życie. Dlatego działamy na rzecz powszechnego i efektywnego systemu ochrony zdrowia. Dobrej publicznej edukacji dla każdego dziecka. Rozwiązania brzemiennego w liczne skutki kryzysu mieszkaniowego. Aktywnie wspieramy tych, którzy są wykluczani – bo dla nas wspólnota jest tak silna jak jej najsłabsi członkowie.

Walczymy o ratowanie środowiska naturalnego. Będziemy robić wszystko, aby chronić cenne zasoby naszej ojczystej przyrody. Działać na rzecz rozwiązania kryzysu wodnego i problemu gospodarowania odpadami. Uważamy, że Polska za trzydzieści lat powinna osiągnąć neutralność klimatyczną i odejść od stosowania paliw kopalnych w energetyce. Jedyną drogą do osiągnięcia tego celu jest udział w wielkim projekcie Europejskiego Zielonego Ładu. Widzimy pilną potrzebę rozwijania świadomości ekologicznej, ważne jest dla nas poszanowanie praw zwierząt.

Polska demokratyczna, solidarna i zielona może być budowana tylko w sprawnym i praworządnym państwie. Państwie, które nie marnuje wysiłku ciężko pracujących Polaków, które wspiera przedsiębiorczość i w sposób efektywny wydaje wspólne pieniądze. Państwie, w którym obowiązują jasne, jednakowe dla wszystkich reguły, prosty system podatkowy i przejrzyste finanse. Państwie, w którym prawo tworzy się nie na kolanie, a na pokolenia, zawsze w procesie społecznych konsultacji. Państwie neutralnym światopoglądowo, w którym kościoły oraz związki wyznaniowe i instytucje publiczne zajmują należne im miejsca – wzajemnie się szanując, ale nie zastępując.

Jesteśmy przekonani, że Polska musi odzyskać należne jej miejsce we wspólnocie międzynarodowej, w tym w Unii Europejskiej i w NATO, odzyskać zdolność tworzenia wielostronnych sojuszy. Budować nie tylko pomniki, ale kompetencje obronne na miarę XXI wieku, tak by była w stanie poradzić sobie i z epidemią, i z cyberatakiem, i ze skutkami katastrof naturalnych.

Chcemy aby Rzeczpospolita Polska była takim właśnie państwem.

Głęboko wierzymy, że w ten sposób można zapewnić polskim obywatelom prawdziwe bezpieczeństwo i trwały dobrobyt.

Działaj z nami

Bądź na bieżąco. Na swoją skrzynkę mailową otrzymasz informacje o naszych działaniach ogólnopolskich i lokalnych oraz możliwościach wspólnego działania.
Osoby mieszkające poza granicami Polski prosimy o podanie kodu pocztowego 00-000.

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newsletter/formularza rejestracyjnego na stronie www.polska2050.pl są przetwarzane przez Fundację Polska Od Nowa, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Warecka 8/67, 00-040 Warszawa, e-mail: [email protected] przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być rzekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

Ma Pani/ Pan prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,

b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: [email protected].

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.