Przejdź do treści
Powrót

Program wyborczy Polski 2050 w Warszawie

Warszawa to nasze miasto! Mamy plan, jak zmieniać i uczynić miejscem lepszym dla wszystkich mieszkańców. Poznaj precyzyjne i kompleksowe rozwiązania, które przygotowaliśmy w wielu dziedzinach – zaczynając od planowania przestrzennego, przez solidarność i wyrównywanie szans grup wykluczonych społecznie aż po ekologię i zieleń miejską. Oto nasz program!

Zobacz również