Przejdź do treści

Rodzina jest najważniejsza – zapewnimy jej konstytucyjną pomoc

Rodzina to fundament społeczeństwa. To ona daje nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia wsparcie, przestrzeń do rozwoju.

W Konstytucji czytamy, że “rodzina, rodzicielstwo i macierzyństwo znajduje się pod szczególną ochroną Rzeczypospolitej.” 

Chcemy sprawić, aby ta konstytucyjna gwarancja stała się w końcu rzeczywistością. Państwo jest silne siłą swoich obywateli, a więc rodzin, które je tworzą. Ta ochrona musi być ciągła i dotyczyć tak dzieci i ich rodziców – przyszłości naszego kraju, jak i seniorów – naszej pamięci i doświadczenia.