Przejdź do treści
Powrót

Rozdział Kościoła od Państwa. Koniec pedofilii i Funduszu Kościelnego

Zakończymy trwający od lat sojusz tronu z ołtarzem. Państwo i kościół muszą wrócić na swoje miejsca – zmiany wymaga finansowanie kościoła z budżetu państwa, pedofilia w kościele musi zostać rozliczona, uregulowania wymaga też to, jak nauczana jest religia w szkole. 

W świeckim państwie – jakim według Konstytucji powinna być Polska, sfera religijna i państwowa muszą być ściśle oddzielone. Polska 2050 Szymona Hołowni dokona tego, czego nie potrafiły zrobić żadne rządy po 1989 roku.

 • Likwidacja Funduszu Kościelnego
  Zastąpimy finansowanie kościołów i związków wyznaniowych z budżetu dobrowolnym odpisem podatkowym – każdy zdecyduje sam, czy i jakie wyznanie chce wspierać.
 • Zero tolerancji dla pedofili
  Powołamy specjalną grupę prokuratorów, będzie się ona zajmować prowadzeniem śledztw w konkretnych przypadkach przestępstw pedofilii popełnionych przez duchownych oraz ich ukrywania.
 • Wspólnoty szkolne zdecydują o lekcjach religii
  Rada szkoły w konsultacji z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim zdecydują o tym czy, a jeśli tak, to w jakim wymiarze lekcje religii odbywają się w danej szkole. 
 • Koniec ze ściganiem z urzędu przestępstw dotyczących obrazy uczuć religijnych
  Zniesiemy karę pozbawienie lub ograniczenia wolności za ten typ przewinień
 • Likwidacja funkcji oficjalnych kapelanów
  Sprawimy, że kapelani będą mogli być powoływani wyłącznie w jednostkach Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej.
 • Ujawnienie skali przepływów finansowych między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi.
  Powołamy komisję, która szczegółowo zbada wszystkie nieprawidłowości finansowe na linii państwo-kościół.