Przejdź do treści
Powrót

Rząd uzyskał wotum zaufania!

Mamy nowy, koalicyjny rząd i Polska 2050 Szymona Hołowni jest jego częścią! Za wotum zaufania zagłosowało x posłanek i posłów. 

Dziękując za zaufanie pamiętamy o najważniejszych przesłaniach, z którymi przyszliśmy do polityki, a które z mównicy sejmowej przypomniał Michał Kobosko: 

  • Dość partyjniactwa: w instytucjach publicznych, prokuraturze czy mediach. 
  • Kościół i państwa na swoje miejsca: będziemy budować państwo bezstronne światopoglądowe. 
  • Kraj na pokolenia a nie na kadencje: to nasz sposób działania i myślenia, który będzie przyświecać każdego dnia. 
  • Rząd różnych Polaków:  będziemy dbać o interesy wszystkich obywatelek i obywateli, pora położyć kres polsko-polskiej wojnie! 

Ministry Polski 2050 w nowym rządzie

Będziemy pracować ze wszystkich sił, aby budować Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną. Gwarancją tego będą 3 wybitne kobiety, które wejdą w skład przyszłego rządu. 

Sprawy klimatu i środowiska: bo potrzebujemy czystego powietrza a nie smogu, potrzebujemy mądrej gospodarki wodnej, potrzebujemy wreszcie czystej i taniej energii z odnawialnych źródeł, nie zaniedbując przy tym energetyki atomowej. Nad tymi procesami czuwać będzie Paulina Hennig-Kloska

Dobre zagospodarowanie funduszy unijnych: jeszcze kilka lat będziemy beneficjentami unijnego budżetu, otrzymując z niego więcej, niż sami wpłacamy – musimy dobrze wykorzystać ten czas. Odblokować środki z Krajowego Planu Odbudowy i przeznaczyć je na inwestycje w żłobki, ochronę zdrowia czy energetykę. To wreszcie zmniejszenie dysproporcji rozwojowych między regionami naszego kraju. Za te kwestie w rządzie odpowiedzialna będzie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Będziemy wzmacniać społeczeństwo obywatelskie. Docenimy organizacje pozarządowe, bo właśnie ten sektor stał na straży demokracji i praworządności przez osiem ostatnich lat. Działania w tym zakresie koordynować będzie Agnieszka Buczyńska.

Zobacz również