Przejdź do treści

Stanowisko: Z-ca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej