Przejdź do treści
Powrót

Transparentne konkursy w PARP

Dość kolesiostwa, pora postawić na fachowców!

Zgodnie z naszą obietnicą wyborczą, po odwołaniu zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła transparentny konkurs na nowego prezesa. 

Zmiany należy zaczynać od siebie, własnym przykładem promować dobre praktyki, które powinny stać się standardem demokratycznego państwa. 

Przejrzystość naboru prezesów państwowych spółek: zagwarantowanie, że naszym wspólnym majątkiem będą zarządzać nie partyjni kolesie, ale prawdziwi fachowcy stanowi jeden z priorytetów Polski 2050. Dotrzymujemy obietnic! 

Dość partyjniactwa w Spółkach Skarbu Państwa i KROP(E)k-a!

Jedną z najważniejszych naszych obietnic wyborczych było zerwanie z partyjniactwem w Spółkach Skarbu Państwa. „W SSP nie będzie ani ludzi Tuska, ani Kaczyńskiego, ani Kosiniaka ani Hołowni” – deklarował wielokrotnie nasz lider. Aby tak się stało, przygotowaliśmy kompleksowy plan działań, które zapewnią przejrzysty nabór na pozycje kierownicze w kluczowych państwowych spółkach.

Te rozwiązania to m.in. powołanie KROPEk-i – Krajowego Rejestru Osób Publicznie Eksponowanych, do którego wpisani będą wszyscy politycy oraz osoby sprawujące ważne państwowe funkcje i urzędy jak również członkowie ich rodzin – tak, aby każdy obywatel mógł samemu w każdej chwili sprawdzić, czy w ważnych państwowych spółkach nie mamy do czynienia z kolesiostwem.

Zobacz również