Przejdź do treści
Powrót

Wspieramy wykluczonych społecznie i ekonomicznie!

Polska 2050 zawsze po stronie wykluczonych!

Nasze polityczki i politycy pracują intensywnie nad tym, aby budować szanse dla osób w ubóstwie bądź nim zagrożonym  na odmianę swojego losu. 

Temu zagadnieniu poświęcone było ostatnie spotkanie wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Katarzyny Nowakowskiej z Krajowym Komitetem Ekonomii Społecznej, gdzie rozmowy dotyczyły sposobów na wspieranie zatrudnienia oraz reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W tym samym czasie korzystając ze środków z Funduszy Europejskich ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod wodzą minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ogłasza start programu “Wygrana rodzina”, skierowany do rodzin dotkniętych lub narażonych na problem dziedziczenia biedy.

Robimy tę robotę!

Galeria zdjęć

Zobacz również