Przejdź do treści
Powrót

Cenieni naukowcy, więcej kobiet w nauce i swoboda uczelni

Zmiany w szkolnictwie wyższym wprowadzone przez obecną władzę zamiast przyczynić się do szybszego rozwoju polskiej nauki, doprowadziły do skrajnego upolitycznienia całego systemu.

Postawienie na merytorykę oraz wsparcie finansowe naukowców: o to przepis Polski 2050, aby wprowadzić szkolnictwo wyższe z powrotem na ścieżkę rozwoju.

 • Finansowanie badań naukowych bez nadzoru politycznego
  Zagwarantujemy wolności nauki oraz niezależność od nacisków politycznych. Powołamy niezależne od polityków komisje, które będą przyznawać granty wyłącznie w oparciu o merytoryczną ocenę badań.
 • Zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego do 2% PKB w 2030 roku
  Więcej pieniędzy dla nauki to impuls do rozwoju. Wydatki będą zwiększane sukcesywnie, aż do osiągnięcia wskazanego poziomu.
 • Atrakcyjne wynagrodzenia dla naukowców
  Zarobki naukowców na różnych szczeblach kariery będą powiązane z kwotą bazową tj. stanowić iloczyn minimalnego wynagrodzenia w gospodarce. Minimalne wynagrodzenie profesora wyniesie co najmniej trzykrotność krajowego minimalnego wynagrodzenia.
 • Profesjonalny system oceny osiągnięć naukowych badaczy
  Zmienimy obecny systemu oceny punktowej osiągnięć naukowych  badacza, włączymy do niego takie kryteria jak: liczba cytowań, mentoring młodych badaczy. Oddzielimy ewaluację instytucjonalną od oceny pracowniczej.
 • Kobiety w nauce
  Będziemy promować równości płci w nauce, a także wdrażać różne systemy parytetowe w dostępie do naukowych funduszy.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla edukacji w polskich szkołach?