Przejdź do treści
Powrót

Reforma edukacji i szkoła przyszłości

Zorganizujemy nowoczesną szkołę przyszłości – szkołę do której będzie chciało się chodzić.

Inwestycja w szkołę to inwestycja w przyszłość. Dlatego naszym pierwszym krokiem będzie zwiększenie wydatków na edukację do 6% PKB. Zagwarantujemy:

 • Mniej zakuwania, a więcej praktycznych umiejętności
  Całkowita reforma szkolnictwa: odchudzimy podstawę programową, położymy nacisk na naukę warsztatową i projektową.
 • Biegły angielski po podstawówce
  Po szkole podstawowej dzieci będą porozumiewały się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym – bez korepetycji!
 • Posługiwanie się Kompetencjami Przyszłości
  Komunikacja, praca zespołowa, krytyczne myślenie i kreatywność: każdy uczeń opuści szkołę wyposażony w te umiejętności.
 • Rzetelną edukację ekologiczną i klimatyczną
  pogłębiona wiedza i świadomość kluczowych wyzwań, z którym mierzyć będą się przyszłe pokolenia.
 • Ciepły posiłek dla każdego dziecka
  Zobowiążemy szkoły do zapewnienia ciepłego posiłku dla każdego ucznia – zapewnimy im środki na realizację tego zadania.
 • Troskę o zdrowie psychiczne
  Dostęp do psychologa i pedagoga w każdej szkole. Uruchomimy całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla edukacji w polskich szkołach?