Przejdź do treści
Powrót

Katastrofa na Odrze nie może się powtórzyć – Dbajmy o rzeki!

Gdy w całej Europie odchodzi się od zmieniania rzek w autostrady wodne podporządkowane celom transportowym, w Polsce robi się dziś coś dokładnie odwrotnego. Tymczasem nie da się przecenić roli rzek w procesie regulowania ekosystemów, które współtworzą.

W dobie postępujących zmian klimatycznych widzimy wyraźnie, jak ważną rolę odgrywają one w procesie zabezpieczania nas przed katastrofami ekologicznymi. Sprawimy, że w kwestii ochrony rzek Polska znowu popłynie zgodnie z nurtem zmian.  

 • Renaturalizacja polskich rzek
  Nie pozwolimy na zabetonowanie polskich rzek i przywrócimy je do stanu naturalnego w każdym miejscu, gdzie jest to możliwe.
 • Nowoczesny system monitorowania jakości wód
  Wprowadzimy system, który pozwoli błyskawicznie wykrywać pojawiające się zanieczyszczenia. Katastrofa na Odrze nie może się nigdy powtórzyć!
 • Mała retencja, ochrona bagien i mokradeł
  Najskuteczniejsza ochrona przed suszami i powodziami opiera się o metody naturalne. Zabezpieczymy Polskę przed katastrofami naturalnymi poprzez Objęcie ochroną mokradeł, bagien i torfowisk oraz postawieniu na małą retencję.
 • Stop nielegalnym zrzutom ścieków
  Wzmocnimy uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska i zwiększymy kary dla „trucicieli”
 • Wzmocnimy bezpieczeństwo wodne Polski
  Przeniesiemy nadzór nad rzekami z ministerstwa infrastruktury do ministerstwa właściwego dla spraw środowiska. Zreformujemy Wody Polskie, tak aby Państwo sprawnie dbało o jakość polskich wód.

Zobacz również