Przejdź do treści
Powrót

Ochrona lasu | Walczymy z wycinką lasów i eksportem drewna

Polska natura to jeden z naszych największych narodowych skarbów. Skarb, o który należy się troszczyć. Przez ostatnie lata władze patrzyły na lasy niemal wyłącznie jako na źródło surowca, nie zważając na walory przyrodnicze terenów, na których prowadzone są wycinki. 

Zadbamy, aby najcenniejsze fragmenty naszego naturalnego skarbca otrzymały adekwatną ochronę, a polskie drewno służyło głównie potrzebom polskiego, a nie chińskiego przemysłu. 

 • Podwojenie powierzchnie parków narodowych do 2030 roku
  Obecnie tylko 1,1% Polski jest objęta parkami narodowymi, przy średniej unijnej na poziomie 3,4%.  Najwyższa pora to zmienić. Będziemy konsekwentnie zakładać nowe Parki Narodowe i poszerzać już istniejące, aby podwoić ich powierzchnie w ciągu najbliższych 7 lat.
 • Kontrola społeczna nad lasami
  Plany Urządzenia Lasów będą konsultowane w sposób jawny, powszechny i będą zaskarżalne. Dość samowoli Lasów Państwowych!
 • Lasy nie dla kasy
  Najcenniejsze 20% polskich lasów obejmiemy całkowitym zakazem wycinek. Skończymy z traktowaniem polskich lasów jak fabryk drewna. 
 • Ograniczenie masowego eksport polskiego drewna
  Drewno z polskich lasów powinno przede wszystkim służyć polskiemu biznesowi, to zbyt cenny surowiec by wysyłać go za granicę. Ograniczymy eksport nieprzetworzonego drewna i będziemy dążyć do tego aby nie opuszczało ono obszaru Unii Europejskiej.

Zobacz również