Przejdź do treści
Powrót

Agnieszka Ryś

Czym zajmę się jako radna?

 • Finansowym wsparciem inwestycji drogowych i budownictwa mieszkaniowego.
 • Dofinansowaniem projektów sołeckich i Lokalnych Grup Działania.
 • Dofinansowaniem organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zwiększeniem dostępności opieki zdrowotnej pod względem zdrowia psychicznego.
 • Poprawą warunków edukacyjnych poprzez zmniejszenie liczebności klas.
 • Wsparciem finansowym lokalnych przedsiębiorców oraz promocją lokalnych produktów.
 • Promocją i rozwojem regionu pod względem turystycznym.
 • Wsparciem sektora rolno-spożywczego i rozwojem nowych miejsc pracy.
 • Zapobieganiem wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez zwiększenie połączeń kolejowych i autobusowych.

Doświadczenie zawodowe

 • Absolwentka:
 • Politechniki Łódzkiej Wydział Budownictwa i Architektury; kierunek  „Budownictwo”,
 • Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie; kierunek „Szacowanie Nieruchomościami”,
 • Politechniki Krakowskiej; kierunek  „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocen energetycznych budynków”.
 • Doświadczenie zawodowe:
 • Była Radna oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej;
 • Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych Budowlanych i Logistycznych;
 • Członek Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Łodzi,
 • Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi,
 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej;
 • Przedsiębiorca w branży budowlanej i logistycznej.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Łódź

 • Bartłomiej Dyba-Bojarski
  • Przewodniczący Koła
 • Magdalena Boczkowska
  • Sekretarz Koła
 • Agnieszka Tułacz
  • Skarbnik Koła