Przejdź do treści
Powrót

Karolina Hołownia-Twardowska

Czym zajmę się jako radna?

 • Programami profilaktycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki w zakresie wad postawy, chorób związanych z otyłością i chorób serca (zdrowe odżywianie, regularny ruch, na zasadzie „lepiej zapobiegać, niż później leczyć”,
 • Profilaktyką onkologiczną (projekty i działania zachęcające do kompleksowych, regularnych badań),
 • Profilaktyką chorób dzieci (badania pod kątem wad postawy, okresowe badania krwi etc),
 • Profilaktyką w zakresie psychiatrii dziecięcej – pomocą psychologiczną już na etapie edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej, wsparciem projektów dotyczących pracy z nauczycielami mającej na celu przekazanie im wiedzy w tym zakresie,
 • Rozwinięciem programu dożywiania potrzebujących uczniów szkół podstawowych na szkoły średnie,
 • Równym dostępem do edukacji na wysokim poziomie – modernizacją placówek, dostępem do sieci – Internet w szkołach, remontami placówek oświatowych i stworzeniem udogodnienień dla uczniów z niepełnosprawnościami,
 • Bezpieczeństwem najsłabszych – wdrożeniem programów dla szkół, w ramach których specjaliści uczą rozpoznawać mowę nienawiści, hejt etc. również w sieci,
 • Wdrożeniem procedur antymobingowych i antyhejtowych w zakładach pracy, poprzez asygnowanie środków na to, aby realizować szkolenia, zatrudnić psychologa, oraz opisać procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń przepisów.

Doświadczenie zawodowe

 • Mgr fizjoterapii, obecnie pracuję na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej z pododdziałem Dorosłych w Śpiączce, 
 • Wieloletni nauczyciel i wykładowca akademicki.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Aleksandra Leo
  • Pełnomocnik Regionu