Przejdź do treści
Powrót

Marcin Skonieczka

Niestety obecnie jest tak, że jeśli mieszkasz, uczysz się, pracujesz lub prowadzisz firmę w w naszym regionie, to masz mniejsze szanse rozwojowe niż np. w Warszawie, Brukseli, Hamburgu, czy w innych częściach Unii Europejskiej.

Wchodzę do polityki po to, aby to zmienić! Miejsce twojego urodzenia i zamieszkania nie może decydować o twoich szansach rozwojowych. Kod pocztowy nie może dzielić nas na lepszych i gorszych.

O mnie

Całe moje życie zawodowe związane było z wyrównywaniem szans. Przez osiem lat działałem w organizacjach pozarządowych, kontynuuję to powołanie jako wójt gminy Płużnica. To  doświadczenie chcę wykorzystać na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Wykształcenie

 • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Szkoła Liderów Politycznych
 • Absolwent Leadership Academy for Poland, prowadzonego z Harvard University

Doświadczenie

 • Wójt gminy Płużnica (2011- obecnie)

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Toruń, nr 5

 • Arkadiusz Jąkalski
  • Sekretarz Koła
 • Marlena Człapińska
  • Skarbnik Koła
 • Beata Gurbin
  • Członkini Zarządu Koła