Przejdź do treści
Powrót

Mieczysław Skawiński

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Polska 2050 Szymona Hołowni to partia która zgromadziła ludzi z pasją i poczuciem odpowiedzialności za kraj. Ludzi, którzy faktycznie chcą zmian – nie dla siebie, ale dla wszystkich Polek i Polaków, przede wszystkim dla przyszłych pokoleń. To odróżnia nas od innych partii: nie jestem tu dla stołków czy zaszczytów, ale po to żeby działać. 

Stara polityka zawiodła moje oczekiwania. Tu jest konkretna praca do wykonania, którą ktoś wreszcie musi zrobić. Polityka to nie miejsce robienia karier zawodowych czy pieniędzy, dla mnie polityka to ciężka praca w służbie krajowi, praca której owoce będą zbierały przyszłe pokolenia.

O mnie

Jestem z Pomorza Zachodniego. To region ukształtowany ciężką pracą i pomysłowością ludzi. Region turystyczny, z wielkim potencjałem rolniczym i gospodarczym, gdzie naturalne jest inwestowanie w odnawialne źródła energii. Zawodowo zajmuję się szeroko pojętą ochroną środowiska, przede wszystkim gospodarką odpadami oraz usługami komunalnymi. W zakresie mojego wykształcenia i zainteresowań są również gospodarka woda, energetyka ze źródeł odnawialnych i gospodarka leśna. 

Bliskie mi są sprawy związane z samorządnością, ponieważ to samorządy kreują nasze małe ojczyzny, powiaty, gminy, miasta i wsie. Cele jakie stawiam przed sobą to działanie w kierunku rozwoju mojego regionu, rozwoju zrównoważonego który będzie stwarzał warunki dla inwestowania z poszanowaniem środowiska naturalnego, tego najbliższego nam obejmującego lasy czy wody, rozwoju który realnie przełoży się na dobrobyt jego mieszkańców, dzięki któremu będą godnie żyć, pracować, a za swoją pracę otrzymają godnie wynagrodzenie.

Wykształcenie

Magister inżynier, studia Ochrona Środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie później ZUT (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)  (2010) 

od 2011 podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu gospodarki odpadami, zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwijania zdolności interpersonalnych w zarządzaniu

Doświadczenie zawodowe

  • Bio Star (2022 – teraz)
  • MPGK Stargard (2011 – 2022)

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Szczecin, nr 41

  • Piotr Ogrodowczyk
    • Sekretarz Koła
  • Anna Zacharonek-Dobracka
    • Skarbnik Koła