Przejdź do treści
Powrót

Radosław Rataj

Czym zajmę się jako radny?

Jako doświadczony logistyk, aktualnie pełniący rolę nauczyciela i wykładowcy w tym obszarze, a także zastępca Dyrektora Szkoły, społecznik oraz lider struktur Polski 2050 Szymona Hołowni w regionie, pragnę wykorzystać moje doświadczenie jako kompetentnego radnego sejmiku wojewódzkiego.

Moje starania na rzecz naszego regionu koncentrować się będą głównie na rozwoju Bydgoszczy oraz całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości transportu publicznego, ochrony zdrowia oraz bliskiej mi edukacji.

Bydgoszcz jest dla mnie i dla Was miejscem o wielkim potencjale, które zasługuje na rozwój i innowacje. Priorytety naszego miasta muszą być słyszane i zabezpieczone w Toruniu.

Doświadczenie zawodowe

  • Od 2014 – Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy. Wychowawca, Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu logistyki. Od 2016 planista. Od 2019 Zastępca Dyrektora Szkoły. Od 2019 koordynator egzaminów zawodowych.
  • Od 2018 do wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej na kierunku logistyka
  • Od 2000 do 2015 stanowiska związane z zarządzaniem procesami logistycznymi i produkcyjnymi (Polkomtel SA, Agencja Reklamowa, Drukarnia Beniamin, Dystrybutor JAGO S.A. Drukarnia Esdruk).
  • Od 2014 członek a od 2018 członek zarządu Rady Osiedla Czyżkówko w Bydgoszczy.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Bydgoszcz, nr 4

  • Rafał Schaffrath
    • Sekretarz Koła
  • Marek Ługiewicz
    • Skarbnik Koła