Przejdź do treści
Powrót

Stanisław Jurcewicz

Czym zajmę się jako radny?

 • Praca w Samorządzie , na rzecz mieszkańców stała sie moja pasją. W kolejnej kadencji chcę doprowadzić do znacznego wsparcia inwestycji i remontów z pieniędzy publicznych dla powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego,wałbrzyskiego i ząbkowickiego szczególnie na remonty i modernizację dróg oraz likwidację wykluczenia komunikacyjnego.
 • Będę działał w sprawie poprawy i nowych połączeń pomiędzy powiatami a Wrocławiem.
 • Zamierzam zająć wspieraniem rozwoju małych i średnich firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą w Regionie. 
 • Bezpieczeństwo to jedna z najważniejszych spraw każdego mieszkańca, stąd kontynuacja już wdrażanego złożonego w 2024 roku projektu “Czerwona Karetka” w każdej gminie. 
 • W dalszym ciągu chciałbym wspierać organizacje pozarządowe oraz aktywność obywatelska która jest bardzo ważna i społecznie potrzebna. 
 • Będę zabiegał o zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług medycznych na terenie regionu wałbrzyskiego.

Doświadczenie zawodowe

 • Ponad 20-letnie w zarządzaniu, w kierowaniu działalnością gospodarczą – Prezes Zarządu Sp z o.o.

Moje sukcesy jako samorządowiec

Sejmik Województwa Dolnośląskiego

 • Radny, 2018-2024
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 2002-2007
 • Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku, 1990-1998

Rada Miasta

 • Członek Zarządu Miasta Piława Górna1998-2002
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Piława Górna,1998-2002
 • Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wałbrzyskiego,

Senator RP, 2007- 2015

Wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego, Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Aleksandra Leo
  • Pełnomocnik Regionu