Przejdź do treści
Powrót

Szymon Redlin

Region
Media społecznościowe

Czym zajmę się jako radny Sejmiku?

 • Ścisłą współpracą z lokalnymi społecznościami w kontekście planów budowy kopalni soli potasowej
 • Zainicjowaniem programów wspierających rozwój turystyki w regionie poza sezonem letnim
 • Aktywnym udziałem i wsparciem w procesie budowy Via Maris i innych kluczowych dróg
 • Wsparciem budowy drugiego toru kolejowego z Redy do Władysławowa
 • Wsparciem budowy linii kolejowej do Oksywia , Pogórza i gminy Kosakowo
 • Wsparciem gmin w budownictwie tanich mieszkań na wynajem typu TBS i SIM
 • Poprawą dostępności do usług zdrowotnych na terenie województwa oraz profilaktyki zdrowotnej
 • Wspieraniem inwestycji w odnawialne źródła energii i powstawanie spółdzielni energetycznych
 • Uruchomieniem programów finansowania budowy bezpłatnej infrastruktury parkingowej w miastach
 • Utworzeniem platformy dialogu między samorządem województwa a mieszkańcami
 • Zwiększeniem środków regionalnych na projekty lokalne w gminach

Doświadczenie zawodowe

 • Sołtys Jastrzębiej Góry i radny Władysławowa.
 • Przedsiębiorca w branży turystycznej

Moje osiągnięcia

Jako sołtys Jastrzębia Góra doprowadziłem do realizacji wielu projektów mających na celu promocję turystyczną miejscowości, m.in. utworzenie informatora o miejscowości w formie strony internetowej. Zrealizowałem liczne projekty związane z budową nowych dróg czy oświetleń, placu zabaw, przystanku rowerowego, zejść na plażę i wielu innych. 

Działałem na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej, budowy ścieżek rowerowych, budowy szlaku kajakowego. Doprowadziłem do budowy boisk i placu zabaw przy szkole podstawowej w Jastrzębiej Górze. Zrealizowałem projekt 4strefy mającego na celu stworzenie nowych przestrzeni publicznych w miejscowości, rewiatalizacji promenady światowida, czy zagospodarowania parków.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Łukasz Kopeć
  • Przewodniczący Regionu
 • Bartosz Szmajchel
  • Sekretarz Regionu
 • Patryk Kaczmarek
  • Skarbnik Regionu
 • Katarzyna Groenke
  • Członkini Zarządu Regionu
 • Wioleta Tomczak
  • Członkini Zarządu Regionu
 • Artur Ostrowski
  • Członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego