Przejdź do treści
Powrót

Zenon Madej

Region
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Chcę przywrócić sprawczość Polkom i Polakom, zdecentralizować zarządzanie krajem, przywrócić prawdziwą a nie iluzoryczną wolność gospodarczą, unormalizować proces tworzenia prawa, wyeliminować z życia publicznego prywatę, wprowadzić rolę służebną wobec społeczeństwa przez sprawujących rządy. 

Po 35 latach życia zawodowego i społecznego ciągle aktualne są pytania z młodości. Dlaczego tak zbiurokratyzowane i podporządkowane jednej partii jest życie Polaków? Jak realizować marzenia i siebie skoro tak niewiele zależy od nas a tak dużo od rządzących? Komu to służy, bo na pewno nie Polkom i Polakom? Dokąd zmierzamy jako społeczeństwo i naród? Dosyć dzielenia i skłócania. Czas na ideę wolności sumienia, działania i samostanowienia.

Jestem w Ruchu Polska 2050 od 2020 roku, obecnie w partii pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu Regionu Dolnośląskiego oraz członka Rady Krajowej.

O mnie

Wraz z moją partnerką mieszkam we Wrocławiu i mamy dwoje dorosłych dzieci. Prowadzimy wspólnie zajęcia z użyciem nowoczesnych metod nauczania dla dzieci i młodzieży z podstaw robotyki i programowania oraz matematyki.
Zajmując się zawodowo reedukacją dorosłych zauważyłem jak ważnym etapem jest prawidłowy proces edukacji w początkowym okresie kształtowania postaw i świadomości młodego człowieka. Od początkowego etapu edukacji zależy czy dorosły jest wykształconym obywatelem czy wyedukowanym obywatelem.
W procesie edukacji powinniśmy iść z postępem a nie uczyć dzieci metodami ze średniowiecza. Powinniśmy uczyć kompetencji pozwalających im na wejście w ich świat dorosłych a nie nasz.
Pracując w obszarze edukacji jako przedsiębiorca wiem,  jak  trudno jest w polskich realiach być przedsiębiorcom. Przedsiębiorczość – szeroko rozumiana a nie tylko biznesowo –  to kolejna kompetencja, w którą powinniśmy również wyposażać dzieci i młodzież.

To wszystko spowodowało, że postanowiłem włączyć się aktywnie w proces realizowania zmian poprzez zaangażowanie polityczne. Polityka powinna być tworzona przez ludzi dla ludzi a nie przez partie dla swoich członków. Uważam, że czas najwyższy by politycy zrozumieli, że przy urnach wyborczych dostają zlecenie na czas określony do zrealizowania zadań na rzecz Polek, Polaków i dobra wspólnego Kraju a nie partykularnych interesików ,,wodzów partyjnych” i własnych.

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem

1999 – szkolenie zakończone egzaminem Państwowym i uzyskaniem zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego

2000- 2003 Program pomocowy rządu RFN dla małych i średnich przedsiębiorstw Mazowsza w ramach polsko-niemieckiego porozumienia bilateralnego.  Akademia Doradców Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

2001- szkolenia: 

– Aktywna Sprzedaż Usług

– Kierowanie Zespołem

2003 – kurs Lloyd ‘s Register Quality Assurance „Auditor Wewnętrzny HACCP”

2003 – kurs Lloyd ‘s Register Quality Assurance „Auditor ISO 9001:2000 zakończony egzaminem przed komisją BSI Managament Systems Training i uzyskaniem certfikatu.

2003 – REFA – Verband für Arbeitsgestaltung, Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung e.V.

– Zarządzanie Procesami Pracy

– Badanie i Normowanie Pracy

– Planowanie i Sterowanie Produkcją

2004 – szkolenie dla trenerów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

2004 –  szkolenie dla trenerów Nowoczesne Metody Nauczania Dzieci i Młodzieży

Doświadczenie zawodowe

1990 – 1991 Radny Rady Miasta

1990 – 1991 Przewodniczący Zarządu regionu NSZZ Solidarność

1990 – 1991 Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność 

od 1991 – Własna działalność gospodarcza ( z przerwami) jako animator przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, trener umiejętności interpersonalnych i zawodowych, trener robotyki i programowania, wzajemnościowe grupy ubezpieczeniowe 

1997 – 1999 Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej i Spółki z.o.o

1998 – 2002 Dyrektor Izby Przemysłowo-Handlowej

2021 – 2022 Przewodniczący Regionu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Polska 2050

Przewodniczący Rady ogólnopolskiej Stowarzyszenia Polska 2050

od 2022 Członek Rady Krajowej oraz Przewodniczący Zarządu Regionu Dolnośląskiego partii Polska 2050 Szymona Hołowni

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Wałbrzych, nr 2

  • Aleksandra Leo
    • Pełnomocnik Regionu