Przejdź do treści
Powrót

„Narzędzia zwalczania mowy nienawiści” – Spotkanie w Sejmie RP

“Musimy zrobić wszystko, aby ocalić życia młodych ludzi, których dotyka hejt. To ich musimy postawić w tym procesie na pierwszym miejscu”.

Tymi słowami Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwracał się do obecnych w Sejmie RP uczestników seminarium, które poświęcone było walce z mową nienawiści. Spotkanie pt. „Narzędzia zwalczania mowy nienawiści w prawie krajowym i unijnym. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” zorganizowała Róża Thun i Renew Europe. W konferencji udział wzięli, obok parlamentarzystów z różnych opcji politycznych, także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zebrani dyskutowali o prawnych rozwiązaniach, które pomoże skutecznie zwalczać mowę nienawiści w internecie.

Seminarium podzielone było na trzy części: na początku przedstawiony został raport dotyczący skutków mowy nienawiści w Polsce, następnie głos zabrali zaproszeni paneliści, by na koniec swoje uwagi mogli zgłosić pozostali uczestnicy spotkania. Była to owocna rozmowa, którą w najbliższych tygodniach nasi parlamentarzyści przekują w konkretny projekt  ustawy!

Galeria zdjęć

Zobacz również