Przejdź do treści
Powrót

Obywatelska Polska – praworządność i państwo w rękach obywateli

Lata ostatnich rządów doprowadziły do dewastacji państwowych instytucji. Chcemy działającego państwa, które liczy się ze zdaniem obywatelek i obywateli, które każdemu zapewnia usługi na najwyższym możliwym poziomie.

Nasze rozwiązania pozwolą uporządkować kluczowe dla państwa sfery.

 •  Sprawny i legalny Trybunał Konstytucyjny
  Usuniemy sędziów dublerów z TK i zreformujemy sposób wyboru sędziów lub alternatywnie dokonamy zmiany systemu kontroli konstytucyjności prawa na system rozproszony.
 • Koniec ze ściganiem z urzędu przestępstw dotyczących obrazy uczuć religijnych
  Zniesiemy karę pozbawienie lub ograniczenia wolności za ten typ przewinień. Zlikwidujemy funkcje oficjalnych kapelanów we wszystkich formacjach i urzędach oprócz Wojska Polskiego, Policji i Straży Granicznej.
 • Likwidacja abonamentu RTV i rekompensaty budżetowej
  Zapewnimy finansowanie mediów publicznych ze specjalnego funduszu tworzonego z odpisów od podatków pobieranych od największych firm cyfrowych.
 • Otwarta i jawna rekrutacja w spółkach Skarbu Państwa
  Utworzymy apartyjny Komitet Nominacyjny, który będzie przeprowadzał jawną i profesjonalną rekrutację na najważniejsze funkcje w państwowych spółkach. 
 • Postawimy KROPE-kę
  Stworzymy Krajowy Rejestr Osób Publicznie Eksponowanych, w którym każdy obywatel sprawdzi rodzinne powiązania osób pełniących funkcje publiczne.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla naszych obywateli?