Przejdź do treści
Powrót

Polska 2050 na 77. Posiedzeniu Sejmu

Na ostatnim 77. Posiedzeniu Sejmu,trwającym 4 dni nasi posłowie zabierali głos i składali poprawki do ponad 30 procedowanych druków.

Poseł Tomasz Zimoch krytycznie odniósł się do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3318) wskazując, że znowelizowana ustawa narusza liczne zasady konstytucyjne, o czym Polska 2050 alarmowała od samego początku. Prezydencką nowelizację ocenił jako wyłącznie pozorną, która ma stworzyć wrażenie, że komisja powołana w drodze ustawy będzie działać legalnie.

Posłanka Joanna Mucha złożyła wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (druk nr 3303) krytykując zamiary rządzących mające na celu zabetonowanie rzeki. Wygląda na to, że próbują odrzeć nas z jakiejś cząstki naszego dziedzictwa naturalnego, bo zabetonowanie Odry to utrata jej naturalnych ekosystemów. Niestety wniosek został odrzucony. 

Poseł Paweł Zalewski przedstawił stanowisko Koła wobec poselskiego projektu uchwały w sprawie propozycji wprowadzenia unijnego mechanizmu relokacji nielegalnych migrantów (druk nr 3334) dziękując wszystkim Polakom, którzy otworzyli swoje serca i swoje domy na uchodźców z Ukrainy. Wyraził również krytyczne stanowisko wobec unijnego mechanizmu relokacji nazywając go niehumanitarnym. Skrytykował PiS, który organizjąc referendum nie rozwiąże żadnego problemu. Nie ma takiej złej rzeczy, nie ma wartości, której byście nie poświęcili na rzecz technologii politycznej. 

Poseł Michał Gramatyka złożył poprawkę wprowadzające propozycję Polski 2050 “Przyszłość+” zwiększającą nakłady na edukację do 6% PKB do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3302) dziękując demokratycznej opozycji za wsparcie tego rozwiązania podczas prac komisji. Niestety poprawka nie została zaakceptowana. 

Posłanka Paulina Hennig-Kloska krytycznie odniosła się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023 (druk nr 3322) wspominając złe zaplanowanie budżetu pod propagandę własnego sukcesu. Ta nowelizacja budżetu państwa obnaża waszą nieudolność, fuszerkę i indolencję. Sami sobie w zasadzie wystawiliście negatywną ocenę za wykonanie budżetu państwa w 2023 r., i to już w połowie roku, mówiła przewodnicząca naszego Koła. 

Poseł Mirosław Suchoń złożył szereg poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3277) mających na celu przyznanie w Funduszu rozwoju połączeń autobusowych pierwszeństwa związkom powiatowo-gminnym, międzygminnym i związkom powiatów, powodujące znacznie lepszą ofertę przewozową. Niestety poprawki zostały odrzucone przez większość rządową. 

Galeria zdjęć

Zobacz również