Przejdź do treści
Powrót

Program dla seniorów – aktywność zawodowa, która się opłaca

Seniorzy stanowią coraz większą część społeczeństwa i państwo musi zacząć odpowiadać na zmieniające się społeczne potrzeby.

Praca seniorom musi się opłacać! Zamiast zmieniać wiek emerytalny, wprowadzimy system zachęt do dalszej pracy. 

Stworzymy warunki, które pozwolą seniorom żyć aktywnie, dbając przy tym o ich zdrowie. 

 • Dostępna i profesjonalna opieka medyczna dla osób starszych
  Będziemy tworzyć dzienne szpitale geriatryczne jako alternatywy dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i oddziałów rehabilitacji, a także zwiększymy dostępność wsparcia asystenta lub opiekuna medycznego. 
 • Wypłata “utraconych” 13-tek
  Każdy, kto zdecyduje się pracować dłużej, otrzyma przysługujące 13 emerytury tak, jakby już przeszedł na emeryturę.
 • Aktywny senior
  Wprowadzimy program kompetencji cyfrowych dla osób powyżej 50 r.ż., zwiększymy dostępność domów i klubu seniora (szczególnie w mniejszych miejscowościach) a także Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 • Zwolnienie ze składki rentowej
  Aktywny zawodowo emeryt nie zapłaci składki rentowej – zaliczymy ją jako składkę emerytalną. 

Zobacz również