Przejdź do treści
Powrót

Rodzinna piecza zastępcza – likwidacja domów dziecka do 2030 r.

Postawimy na rodzinne piecze zastępcze i do 2030r. zliwidujemy domy dziecka.
Bo każde dziecko zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Niestety, nie wszystkie dzieci mają taką szansę.

Dzięki bohaterskiej pracy tysięcy rodzin zastępczych, wiele z tych dzieci, znajduje spokojne miejsce, w którym mogą bezpiecznie rozwijać się, realizować swoje marzenia i pasje.

Zapewnimy rodzicom zastępczym wsparcie odpowiadające wielkiemu heroizmowi, jakiego się na co dzień podejmują.  

 • Likwidacja domów dziecka do 2030 r.
  Wszystkie dzieci w Polsce mają prawo do posiadania własnej rodziny. Zagwarantujemy każdemu dziecku miejsce w rodzinnej pieczy zastępczej, dzięki czemu domy dziecka nie będą więcej potrzebne.  
 • Stabilne finansowanie systemu pieczy zastępczej
  Ustanowimy wsparcie rodzin zastępczych zadaniem zleconym powiatu, finansowanym z budżetu państwa.
 • Wsparcie w procesie usamodzielniania
  Zapewnimy dzieciom z pieczy zastępczej lepszy start w dorosłość: profesjonalnego opiekuna usamodzielnienia, diagnozę zawodową, wsparcie psychospołeczne oraz pomoc materialną i mieszkaniową. 
 • Wsparcie rodziny przeżywającej kryzys wychowawczy
  Wprowadzimy zmiany w sposobie finansowania funkcji asystenta rodziny oraz poszerzymy dostęp do sieci placówek wsparcia dziennego, aby wspierać rodziny w kryzysie.

Zobacz również