Przejdź do treści
Powrót

Polska 2050 Szymona Hołowni sprawdza działania Orlenu w sprawie marż na cenach paliw

INFORMACJA PRASOWA

Przedstawiciele Polski 2050 Szymona Hołowni uważają, że PKN Orlen odnotowało gigantyczne zyski kosztem odbiorców paliwa. Składają zawiadomienie do UOKiK ws. praktyk potencjalnie naruszających interesy konsumentów. Posłanka Koła Parlamentarnego Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska występuje z interwencją poselską do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry oraz z pismem do Marszałek Witek w sprawie kontroli NIK w PKN ORLEN S.A.

Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący partii Polska 2050 poinformował, że jego ugrupowanie składa zawiadomienie do UOKiK w sprawie praktyk potencjalnie naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nadużywania pozycji dominującej przez PKN Orlen. “Wiemy, że takie pisma składają też inne podmioty, w tym jednostki samorządu terytorialnego, które mówią o bardzo konkretnych stratach finansowych, jakie poniosły w wyniku działania Orlenu i zmian cen paliw. Mamy poważne podejrzenie, że Orlen, używając swojej quasi monopolistycznej pozycji na rynku, wykonał takie ruchy cenowe i takie ruchy na swoich marżach, które doprowadziły do tego, że ponieśliśmy jako konsumenci poważne straty. Oczekujemy konkretnej kontroli i informacji o jej wynikach przekazanej publicznie” – mówił Michał Kobosko.

Paulina Hennig-Kloska, posłanka Koła Parlamentarnego Polski 2050 zaznacza, że jej ugrupowanie zaczyna rok od ważnych interwencji i składa pismo w sprawie kontroli NIK w PKN ORLEN S.A. do Marszałek Elżbiety Witek i interwencję poselską do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. “Ręka rękę myje – NIK nie może skontrolować prezesa Obajtka, bo chronią go instytucje państwa, a prezes Obajtek dla instytucji państwa próbował ukryć podwyżkę podatków. NIK zgodnie z art. 203 Konstytucji RP ma pełne prawo kontrolować podmioty gospodarcze, które zarządzają mieniem państwowym” – mówiła Paulina Hennig-Kloska

Prezesi państwowych spółek to nie rosyjscy oligarchowie, którzy bogacą się na uwłaszczonym majątku państwa. Dziś zarządzają mieniem, które należy do obywateli i podlega kontroli ze strony rządu i parlamentu. Panie Obajtku, ma pan obowiązek poddać się kontroli Najwyższej Izbie Kontroli!” – zaznaczyła Paulina Hennig-Kloska

W ocenie Stanisława Zakroczymskiego, eksperta prawnego Instytutu Strategie 2050 zaistniała sytuacja jest skandaliczna. “Jak to jest możliwe, że chociaż ustawa jasno nakazuje współpracę wszystkich kontrolowanych podmiotów z Najwyższą Izbą Kontroli, to Orlen nie udostępnia dokumentów kontrolerom NIK i wobec niego umarza się śledztwo, natomiast wszczyna się je wobec kontrolerów, którzy realizują swoje konstytucyjne obowiązki” – mówił Stanisław Zakroczymski.

Treść pism znajdą Państwo w załącznikach.

Galeria zdjęć

Zobacz również