Przejdź do treści
Powrót

Adriana Porowska

Region

Całe życie jesem blisko ludzii ich spraw. Stawanie w obronie praw osób potrzebujących, codzienna walka dosłownie o ich zdrowie i życie sprawiła że jestem nieustraszona. Niestety, nie wszystkie problemy da się rozwiązać oddolnie. Zaangażowałam się w działania Polski 2050 właśnie po to, aby mieć lepsze narzędzia do poprawy losu tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy. Koniec niedasizmu w polityce!

Czym zajmę się jako wiceprezydentka Warszawy?

 • Decentralizacja i poszerzanie kompetencji samorządów musi odbywać się przy jednoczesnym wzmacnianiu głosu i możliwości wspólnot lokalnych. Im bliżej ludzi tym więcej decyzyjności. Chcę przywrócić zaufanie samorządu i państwa do obywatela. 
 • Dość niekończących się dyskusji o kryzysie mieszkaniowym, najwyższa pora na działania. Mieszkania na długoterminowy bezpieczny wynajem są rozwiązaniem na które czekają zarówno młodzi jak i osoby z szczególnymi potrzebami. Zajmę się wprowadzeniem tego rozwiązania w życie. 
 • Realizacja monumentalnych inwestycji nie może być wytłumaczeniem dla braku działań poprawiających życie seniorów, osób z niepełnosprawnością, czy dzieci z pieczy zastępczej. Będę pilnować, aby miasto zapewniła należyte wsparcie wykluczonym grupom.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 19 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Współpracuje z samorządem i administracją rządową.
 • Wieloletnia Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego przy prezydencie m.st Warszawy.
 • Współprzewodnicząca komisji ekspertów przy RPO.
 • Z zawodu i pasji pracownik socjalny. Potrafi budować koalicję wokół tematów.
 • Ekspertka Strategii 2050 współautorka planów dla Polski.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Robert Sitnik
  Robert Sitnik
  • Przewodniczący Regionu
 • Antonina Ciużeńska
  Antonina Ciużeńska
  • Sekretarz Regionu
 • Rafał Nadratowski
  • Skarbnik Regionu
 • Cezary Brymora
  • Członek Zarządu Regionu
 • Jacek Bartmiński
  • Członek Zarządu Regionu