Przejdź do treści
Powrót

Barbara Moraczewska

Czym zajmę się jako prezydentka?

Jako Prezydent Miasta Włocławek podejmę działania w następujących obszarach:

 • Dzielimy się władzą z mieszkańcami- uruchomimy Biuro Interwencji Obywatelskiej, wprowadzimy Kartę Włocławianina, wprowadzimy szeroko rozumianą partycypację społeczną z mieszkańcami.
 • Miasto przyjazne inwestorom. Silny przedsiębiorca to silna gospodarka. Silna gospodarka to bogate miasto – wprowadzimy program „Lokal na start za złotówkę”, będziemy wspierać małych i średnich przedsiębiorców, dokonamy rewitalizacji i unowocześnienia targowisk miejskich, podejmiemy starania o pozyskanie nowych terenów inwestycyjnych.
 • Efektywna i tańsza edukacja – sukcesywnie będziemy realizować remonty placówek oświatowych, będziemy wspierać rozwój szkół technicznych, wprowadzimy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, przy szkołach i przedszkolach zbudujemy bezpieczne zatoki „Kiss and Ride”.
 • Śródmieście- wykorzystamy w większym zakresie prawo pierwokupu mieszkań i nieruchomości, intensywnie przystąpimy do realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2028 w tym szczególnie społecznego budownictwo czynszowego i zagospodarowania kwartału 3 Maja -Tumska, przebudowa Placu Wolności i ul. 3 Maja, sukcesywny remont kamienic.
 • Zdrowie i rodzina- utworzymy Włocławskie Centrum Stomatologiczne dla dzieci i młodzieży, utworzymy Centrum Wsparcia Psychologicznego i Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, wprowadzimy nowe programy zdrowotne dla dzieci jak badanie wzroku i szczepień zalecanych.
 • Seniorzy i Osoby z niepełnosprawnością- w perspektywie wybudujemy skomunikowane mieszkania dla osób starszych i samotnych, utworzymy Włocławski Ośrodek Fizjoterapii i Ruchu, dostosujemy obiekty użyteczności publicznej oraz infrastrukturę miejską do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i Seniorów, sukcesywnie będziemy wyposażać place zabaw w sprzęt dla dzieci z niepełnosprawnością.
 • Sport, rekreacja i kultura- zagospodarujemy Włocławskie Bulwary, w perspektywie przywrócimy funkcjonowanie drużyny piłki nożnej „Włocłavia” na właściwy poziom, podejmiemy intensywne działania promocyjne walorów rekreacyjnych i kulturalnych miasta, zagospodarujemy Stadion Przylesie.
 • Gospodarka komunalna, komunikacja i infrastruktura drogowa- naprawimy nawierzchnie dróg, ulic i ścieżek rowerowych, przeprowadzimy rewitalizację Cmentarza Komunalnego, zadbamy o porządek w mieście i zieleń, zwiększymy liczbę miejsc parkingowych, przeprowadzimy reorganizację połączeń autobusowych linii miejskich co poprzedzą konsultacje społeczne. Podejmiemy rozmowy z ościennymi gminami w celu przedłużenia linii MPK.
 • – Bezpieczeństwo i ochrona środowiska – przywrócimy funkcjonowanie roweru miejskiego, dokonamy weryfikacji i przeglądu schronów miejskich, utworzymy grzebowisko dla zwierząt, wprowadzimy Włocławską Kartę Drzew.

Doświadczenie zawodowe

 • Zastępca Prezydenta Miasta Włocławek, Pełnomocnik Prezydenta ds Rewitalizacji , Radna Rady Miasta Włocławek.

Moje sukcesy jako samorządowiec

Pod moim kierunkiem został napisany jeden z najlepszych GPR w Polsce, wprowadzałam przedszkola tematyczne, poprawiłam warunki edukacji we włocławskich szkołach.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Michał Koniuch
  • Przewodniczący Regionu
 • Zdjęcie portretowe Marcina Skonieczki
  Marcin Skonieczka
  • Sekretarz Regionu
 • Radosław Rataj
  • Skarbnik Regionu
 • Małgorzata Leźnicka
  • Członek Regionalnego Sądu Koleżeńskiego