Przejdź do treści
Powrót

Daria Bobrowska-Wachniewska

Region

Czym zajmę się jako radna?

Skuteczne zarządzanie kluczem do rozwoju całego powiatu. Dlatego w mojej pracy będę kierowała się następującymi wskazaniami:

 • Współpraca, analiza i wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi gminami = rozkwit całego powiatu.
 • Wykorzystanie potencjału pozyskiwania środków zewnętrznych jako podstawowe narzędzie działań Powiatu Grójeckiego.
 • Propagowanie prawidłowych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży. „Przyszłość dziecka zależy od tego, co możemy dziś dla niego zrobić”.
 • Rozwój naszego regionu poprzez promocję dziedzictwa historycznego i kulturowego. „Sadownictwo – najważniejszym elementy lokalnej tożsamości”.
 • Bezpieczeństwo ostoją praworządności. Nacisk na zadania ustawowe Starosty w zakresie ogólnie rozumianego bezpieczeństwa, w tym obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz transportu zbiorowego i dróg publicznych.
 • Zachowanie dziedzictwa obszarów wiejskich poprzez kultywowaniu naszych lokalnych tradycji.

Doświadczenie w samorządzie

Na co dzień pracuję w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec obecnie jako Naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji a wcześniej jako Główny Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. Zajmuję się pozyskiwaniem dofinansowań na rozwój Gminy Grójec, dzięki czemu szeroko pojęta współpraca na poziomie gminnym, powiatowym oraz szczeblu wojewódzkim nie jest mi obca. Praca w samorządzie przynosi mi ogromną satysfakcję i dzięki niej zdobyłam duże doświadczenie, które pragnę wykorzystać dalej.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu

 • Robert Sitnik
  Robert Sitnik
  • Przewodniczący Regionu
 • Antonina Ciużeńska
  Antonina Ciużeńska
  • Sekretarz Regionu
 • Rafał Nadratowski
  • Skarbnik Regionu
 • Cezary Brymora
  • Członek Zarządu Regionu
 • Jacek Bartmiński
  • Członek Zarządu Regionu