Przejdź do treści
Powrót

Jacek Wiśnicki

Region

Czym zajmę się jako radny?

 • Upowszechnianiem rozwiązań opartych na przyrodzie w drogownictwie i budownictwie, jako ochrona przed skutkami zmian klimatu i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
 • Ochroną Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, przed zabudową i „szatkowaniem”.
 • Promocją lokalnego dziedzictwa, zwłaszcza ostańców warszawskiego budownictwa drewnianego.
 • Wsparciem dla sportu lokalnego, w tym klubów amatorskich promujących sport powszechny.
 • Sprawnym transportem i komunikacją w obrębie Mazowsze.
 • Bezpieczeństwem żywnościowym, w tym rozwojem lokalnych rynków i bazarów oraz ogrodnictwa miejskiego i wsparciem małych producentów żywności

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2005 r działałem w ramach organizacji pozarządowych, realizując wydarzenia kulturalne, głównie związane z kinem, które było wówczas moją pasją. Prowadziłem m.in 3. edycje Warszawskiego Przeglądu Filmów Dokumentalnych w kinach Wisła i nieistniejącym już kinie Femina. Następnie przez 7 lat zarządzałem i programowałem kino studyjne Stacja Falenica. Prowadziłem też własną działalność gospodarczą. Realizowałem własne filmy, w tym animacje, a także prowadziłem zajęcia edukacji filmowej.
 • W 2016 r. Zostałem radnym osiedla, w 2018 uzyskałem mandat radnego dzielnicy Wawer, a następnie w latach 2018-2020 byłem zastepcą burmistrza dzielnicy Wawer. Po odwołaniu z funkcji, w wyniku rozpadu lokalnej koalicji, byłem przez 3 lata urzędnikiem w Zarządzie Zieleni. Odpowiadałem za inwestycje oraz budżet obywatelski.

Moje sukcesy jako samorządowiec

Jako Burmistrz odpowiadałem za:

 • Wydziały społeczne w tym nadzór nad OPS, gdzie wdrożyłem nową identyfikację o doprowadziłem do otwarcia Wawerskiego Ośrodka Wsparcia oraz doprowadziłem do wyboru Wawra jako miejsca powstania Centrum Wielopokoleniowego.
 • Wydział ochrony środowiska, w którym zaczęliśmy projektować nowe skwery oraz sadzić na dużą skalę drzewa wzdłuż ulic. Pozyskałem też środki z Funduszy Norweskich na realizację innowacyjnego projektu „Szkoła przyjazna klimatowi”.
 • Pozyskałem kilkanaście milionów na termomodernizację i wymianę kopciuchów w wawerskich zasobach lokalowych, opracowując plan ich modernizacji.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Robert Sitnik
  Robert Sitnik
  • Przewodniczący Regionu
 • Antonina Ciużeńska
  Antonina Ciużeńska
  • Sekretarz Regionu
 • Rafał Nadratowski
  • Skarbnik Regionu
 • Cezary Brymora
  • Członek Zarządu Regionu
 • Jacek Bartmiński
  • Członek Zarządu Regionu