Przejdź do treści
Powrót

Marta Rózga-Modrzejewska

Region

Kandyduję, ponieważ chcę aby kobiety czuły swoją moc sprawczą. Zasługujemy na to aby współdecydować o sobie i swoim otoczeniu. Dziś o losie kobiet decyduje 70% zasiadających w Sejmie mężczyzn. Najgorzej sytuacja wygląda w samorządach – jest nas tu tylko 24%. Tymczasem to my stanowimy 52% społeczeństwa.

Czym zajmę się jako radna?

 • Najważniejszy jest dla mnie efektywny i zrównoważony rozwój Mazowsza Wschodniego. Będę zabiegać o lepszy rozdział inwestycji między regionem. Choć Mazowsze nieźle sobie radzi na tle innych województw, to niestety region Mazowsza wschodniego ciągle pozostaje daleko w tyle.
 • Bardzo potrzebne są inwestycje w energetykę, modernizację sieci, budowę magazynów energii, farm wiatrowych, fotowoltaicznych czy biogazowni, tak aby zapewnić gminom niezależność i tani prąd.
 • Wiem, jak ważne są również inwestycje w infrastrukturę oraz usługi społeczne i na pewno zauważycie Państwo moją aktywność w tych sektorach. Jestem wielką orędowniczką powstawania Miejsc Aktywności Lokalnych.(MAL)
 • Organizacje pozarządowe powinny mieć większe wsparcie, podobnie jak ekonomia społeczna i małe, lokalne firmy. Dzięki inwestycjom wesprzemy rozwój lokalnych biznesów tak aby nasza społeczność lepiej się rozwijała.
 • Bliskie są mi też sprawy kultury, edukacji i sportu. Inwestycje w tych obszarach to jedne z najlepszych inwestycji w kapitał społeczny i pozyskiwania nowych, niezbędnych kompetencji. Dlatego jestem orędowniczką mądrego i coraz większego wspierania rozwoju w tym kierunku.
 • Szczególnym tematem, w którym mam wieloletnie doświadczenie, jest pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi i innymi środkami na działalność publiczną i inwestycje. Takich inwestycji, które zapewniają rozwój, a nie wyłącznie koszty związane z ich późniejszym utrzymaniem. Te umiejętności i doświadczenie, po odblokowaniu środków z KPO, będą jednymi z najważniejszych.
 • Mocno pracuję nad tym, aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali stąd za pracą, aby mieli perspektywy na przyszłość dla siebie i swoich rodzin. Martwi mnie też duża liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W tej materii musimy działać natychmiast.
 • Jestem za współpracą ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Podczas spotkań z mieszkańcami słucham i rozmawiam o problemach, ich potrzebach i rozwiązaniach, które mogą nam wszystkim pomóc. Tylko działanie i współpraca różnych grup wiekowych i środowiskowych pozwoli nam zmierzyć się zwycięsko z wyzwaniami, przed jakimi stoi nasz region.
 • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych i lokalnych organizacji społecznych w połączeniu z rozwojem edukacji i infrastruktury oraz gospodarki wschodniego Mazowsza – są głównymi kierunkami mojej przyszłej pracy w sejmiku województwa mazowieckiego.

Doświadczenie zawodowe

 • Z wykształcenia magister administracji publicznej, działająca na rzecz organizacji pozarządowych, edukacji i pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych środków na działalność publiczną i inwestycje.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Robert Sitnik
  Robert Sitnik
  • Przewodniczący Regionu
 • Antonina Ciużeńska
  Antonina Ciużeńska
  • Sekretarz Regionu
 • Rafał Nadratowski
  • Skarbnik Regionu
 • Cezary Brymora
  • Członek Zarządu Regionu
 • Jacek Bartmiński
  • Członek Zarządu Regionu