Przejdź do treści
Powrót

Małe miasta – koniec wykluczenia komunikacyjnego i zdrowotnego

Kod pocztowy nie może decydować o tym, jakie kto ma szanse w życiu! Dziś mieszkańcy małych miejscowości są wykluczeni komunikacyjnie. Mają utrudniony dostęp do edukacji, pracy czy ochrony zdrowia. 

Każdy obywatel powinien mieć taką samą możliwość rozwoju – niezależnie od tego, w którym miejscu Polski mieszka.

Nasze rozwiązania wreszcie te możliwości zapewnią. 

 • Kolej do wszystkich miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców
  Będziemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Doprowadzimy kolej do wszystkich miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców i PKS do każdej gminy.
 • Szkolny pakiet dla równego startu
  Wprowadzimy strefy edukacji uprzywilejowanej – w miejscach, gdzie nierówności edukacyjne są największe, trafią dodatkowe dotacje m.in. na organizowanie warsztatów czy dodatkowych zajęć. 
 • Lokalny Dom Zdrowia w każdym powiecie
  Wprowadzimy Lokalne Domy Zdrowia na poziomie powiatów, które będą oferować badania diagnostyczne, konsultacje u specjalistów, nocną i świąteczną opiekę lekarska.
 • Plan zagospodarowania przestrzennego w każdej gminie
  Uprościmy procedury i zobowiążemy wszystkie gminy do posiadania planu zagospodarowania przestrzennego w ciągu 10 lat. Gminy, które zrobią to w 5 lat, otrzymają dotacje budżetowe na realizację tych planów. 
 • Jakość mieszkania na wsi taka, jak w miastach
  Zagwarantujemy dostęp do dobrej drogi publicznej, szerokopasmowego internetu, sieci energetycznej a także kanalizacji w każdej miejscowości.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla Polski powiatowej?