Przejdź do treści
Powrót

Sołectwo – poprawimy Fundusz Sołecki i dofinansujemy OSP

W małych miejscowościach strażackie remizy stanowią tętniące serca swoich społeczności, są ośrodkami życia kulturalnego i społecznego. To Ochotnicze Straże Pożarne – obok sołtysów – dbają o bezpieczeństwo, a także poprawne funkcjonowanie i rozwój swoich społeczności.

Wdrożymy celowe rozwiązania, które zwiększą podmiotowość i ułatwią funkcjonowanie sołectw, a także wesprą rozwój lokalnych oddziałów ochotniczej straży pożarnej, tchną życie w funkcjonowanie Waszych małych społeczności, zbyt długo ignorowanych przez władze centralne. 

 • Podmiotowość sołectw
  Zobowiążemy wójtów i rady gminy do obowiązkowych konsultacji z sołtysem przed podjęciem decyzji w sprawie danego sołectwa. 
 • Specjalne środki grantowe dla sołectw
  Zmienimy Fundusz Sołecki: budżet państwa będzie refundował gminom 50% wydatków z Funduszu bez stosowania mechanizmu korygującego, który występuje obecnie.
 • Stabilne finansowanie OSP
  Wprowadzimy stałe, coroczne, waloryzowane kwoty wsparcia z budżetu państwa dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania, wyjazdów szkoleniowych oraz obozów dla MDP.
 • Kurs pierwszej pomocy dla każdego strażaka
  Wesprzemy wdrożenie programu „Pierwszy ratownik – First Responder”. Każdy strażak będzie miał możliwość przejścia kursu pierwszej pomocy przydatnego w jednostce, pracy i w domu. Stworzymy także drugi stopień szkolenia uprawniający do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla Polski powiatowej?