Przejdź do treści
Powrót

Program samorządowy – weto i nietykalna subwencja oświatowa

Reforma samorządowa była jednym z największych sukcesów Polski po 1989 roku. To troska o nasze małe ojczyzny jest motorem napędowym rozwoju poszczególnych regionów i całego kraju. 

Właśnie dlatego zwiększymy swobodę podejmowania decyzji oraz niezależność finansową samorządów: z perspektywy lokalnej problemy i potrzeby widać lepiej, niż zarządzając z odległej Warszawy. 

 • Samorządowe veto
  Przyjmiemy zasadę odrzucania wszystkich ustaw, które nakładają na samorządy wydatki lub odbierają im przychody bez wskazania źródła ich rekompensaty. 
 • Większy udział samorządu w dochodach z PIT i CIT
  Zwiększymy dochody samorządów tak, aby zapewnić im niezależność finansową i większą swobodę w realizacji zadań zleconych.
 • Nietykalność subwencji oświatowej
  Odejdziemy od szkodliwej praktyki przerzucania kosztów funkcjonowania oświaty na samorząd. Zagwarantujemy, że subwencja oświatowa będzie pokrywała w 100 % wynagrodzenia nauczycieli, obejmie także żłobki. 
 • Odpolitycznienie finansowania samorządów
  Stworzymy transparentny i oparty na obiektywnych kryteriach mechanizm finansowania samorządów. Interesy partii politycznych nie powinny wpływać na rozdział funduszy samorządowych.

Co jeszcze przygotowaliśmy dla Polski powiatowej?