Przejdź do treści
Powrót

Poznaj prezydium Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga

Klub Parlamentarny Polska 2050 Trzecia Droga wybrał swoje prezydium! Przewodniczącym został poseł Mirosław Suchoń, zaś w skład prezydium znaleźli się także posłanka Agnieszka Buczyńska, senator Jacek Trela, poseł Marcin Skonieczka został sekretarzem klubu.

To początek drogi, która w tej kadencji ma zapewnić w Polsce poszanowanie Konstytucji, poszanowanie praw demokratycznych, odbudowę finansów publicznych, zwalczenie drożyzny i inflacji oraz wpuszczenie Polski na taką drogę, która będzie gwarantowała rozwój w przyszłości. W tym wszystkim jako członkowie klubu parlamentarnego będziemy brali aktywny udział” – zadeklarował nowy przewodniczący, wskazując na wyzwania, które stoją przed Klubem w zbliżającej się kadencji.

Zobacz również