Przejdź do treści
Powrót

Edward Fedko

Czym zajmę się jako radny?

 • Poprawą dostępności komunikacyjnej, w tym działania niwelujące wykluczenie w komunikacji kolejowej i samochodowej.
 • Efektywnym inwestowaniem środków unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa.
 • Efektywniejszym sięganiem po środki horyzontalne UE na realizację inwestycji strategicznych dla województwa.
 • Rozwojem instytucji wsparcia dla MŚP.
 • Pracą z ludźmi i dla ludzi poprzez pomoc osobom potrzebującym wsparcia, uczestniczenie w inicjatywach mających na celu wsparcie organizacji pozarządowych.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1990 – 1998 Burmistrz Trzciela oraz radny Rady Miejskiej w Trzcielu (ówczesne województwo gorzowskie).
 • W latach 1999 – 2006 Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.
 • Od 1999 do chwili obecnej radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku, Przewodniczącego Komisji Współpracy Zagranicznej i Promocji Województwa, obecnie Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Współpracy Zagranicznej i Promocji.
 • W latach 2007 – 2020 – Kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji w Urzędzie Miejskim Sulechów.
 • Od maja 2007 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej KTBS sp. z o.o w Zielonej Górze.
 • Od maja 2020 – emeryt.
 • Od lipca 2020 do chwili obecnej – Prezes Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, w skład którego wchodzi 8 samorządów (Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Otyń, Nowogród Bobrzański, Świdnica i Zabór). Gminy członkowskie stanowią Zielonogórsko -Nowosolski Obszar Funkcjonalny, na terenie którego realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021 – 2027. Stowarzyszenie przygotowuje również koncepcję Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT).

Moje sukcesy jako samorządowiec

Jako Burmistrz Trzciela:

 • Wybudowanie Szkoły Podstawowej w Brójcach ( w roku 1994 wojewódzka inauguracja roku szkolnego).
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trzcielu.
 • Wybudowanie oczyszczalni ścieków w Trzcielu wraz z kanalizacją miasta.
 • Wybudowanie stacji uzdatniania wody oraz rozpoczęcie wodociągowania miasta,
 • Lokalizacja węzła autostradowego A2 w Trzcielu.
 • Budowa, przebudowa i remonty dróg gminnych.
 • Restrukturyzacja systemy szkół podstawowych na terenie gminy.

Jako Wicemarszałek realizowałem i nadzorowałem między innymi następujące przedsięwzięcia:

 • Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego.
 • Strategia Transportu Województwa Lubuskiego.
 • Strategia Innowacji.
 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami.
 • Priorytety Współpracy Zagranicznej.
 • Budowa mostu granicznego Zasieki – Forst w ciągu drogi wojewódzkiej w ramach programu PHAR CBC ( 2002 rok)
 • Reaktywacja połączeń lotniczych Zielona Góra – Warszawa (2001 r.)
 • Utworzenie Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.
 • Utworzenie Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego.
 • Reaktywacja połączeń kolejowych na bazie pierwszych szynobusów (potocznie zwanych Fedkobusami).
 • Wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w ponad 100 średnich i lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych z programów unijnych.
 • Budowa obwodnic między innymi Sławy, Jasienia, Wschowy oraz budowa i przebudowa wielu dróg wojewódzkich.
 • Budowa wielu kilometrów wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Odry.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Agnieszka Bonkowska
  • Przewodnicząca Regionu
 • Maja Nowak
  • Sekretarz Regionu
 • Izabela Ziętka
  • Skarbnik Regionu
 • Tomasz Siemiński
  • Członek Zarządu Regionu