Przejdź do treści
PL2050 sygnet

Monitor Gospodarczy 9.12.2022 r.

Nierówności inflacyjne uderzają w najbiedniejszych

Powrót

Inflacja pogłębia biedę zwłaszcza jak rosną nierówności.

I właśnie z takim zjawiskiem narastających nierówności inflacyjnych mamy obecnie do czynienia. Wbrew temu co głosi rządowa propaganda, prowadzona przez rząd PiS polityka najmocniej uderza w najuboższych.

Składają się na to następujące czynniki, które były już opisywane w poprzednich monitorach.

  • Inflacja, za którą w największym stopniu odpowiada zła polityka makroekonomiczna rządu o czym świadczy wysoka inflacja bazowa, czyli ta bez wliczania cen prądu i energii, która nadal jest bardzo wysoka, wynosi ponad 11 procent.
  • Brak zastosowania progów dochodowych w polityce społecznej oraz w tarczach anty-inflacyjnych, powoduje wzrost nierówności ponieważ pieniądze publiczne trafiają do wszystkich a nie w większym stopniu do najuboższych rodzin. Na podstawie danych GUS widać, że nierówności dochodowe rosły bardzo szybko począwszy od 2017 r.
  • Im wyższy wskaźnik Giniego, tym wyższe nierówności dochodowe, widać, że rosną od 2017 r.
Zróżnicowanie dochodów mierzone współczynnikiem Giniego dla Polski w latach 2004 – 2021. Żródło: GUS
  • Efekt podniesienia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez Polski Ład, oraz brak ochrony sektora małych i średnich przedsiębiorstw przed rosnącymi kosztami energii, co powoduje rosnącą falę bankructw.
  • Wieloletni brak waloryzacji zasiłków rodzinnych i opiekuńczych, które otrzymują najuboższe rodziny.
  • Koszyk konsumpcyjny osób o najniższych dochodach zawiera więcej produktów i usług (np. chleba) których ceny rosną najszybciej a mniej tych których ceny rosną wolniej (np. komputerów). Widać to wyraźnie na poniższym wykresie opracowanym przez portal 300Gospodarka.

Inflacja: im masz mniej, tym mocniej ją odczuwasz

Ile towarów danego typu można było mieć za tę samą kwotę w X 2021 i X 2022 roku?

Żródło 300Gospodarkapl na podstawie danych GUS

Z „Raportu o biedzie” opracowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, które m.in. organizuje akcję „Szlachetna Paczka” wynika, że w niedostatku żyje dziś aż 40 proc., a 10 proc. społeczeństwa zmaga się z poczuciem bezradności. Nierówności inflacyjne mogłyby być zniwelowane jeśli:

  • tarcze osłonowe byłyby lepiej adresowane do osób o najniższych dochodach, a to jest sprzeczne z tzw. „równościową” polityką rządu (dawanie po równo), a nie polityką zorientowaną na wyrównywanie szans,
  • doszłoby do zmiany wzorców konsumpcji, czyli np. ludzie jedliby mniej wartościowe produkty spożywcze, albo paliliby byle czym w kotłach, zamiast węglem – i akurat te zjawiska już obserwujemy ze szkodą dla zdrowia publicznego obywateli.

Wyraźnej erozji ulega fundament programowy PiS, zbudowany na przekazie „może nie wszystko jest idealnie, ale dbamy o najmniej zamożnych”, bowiem widać wyraźnie, że rząd dba tylko o swoich.

Państwo rządzone przez PiS przestało być solidarne dla obywateli, stało się solidarne tylko dla „swoich”, czego przykładem jest kompromitująca NBP i Polskę nominacja Jacka Kurskiego na dyrektora w Banku Światowym.

Co rekomendujemy?

Solidarną politykę społeczną nakierowaną na wyrównywanie szans, a więc zmniejszanie nierówności i przeciwdziałanie ubóstwu, między innymi poprzez lepsze adresowanie świadczeń i inwestycje społeczne.


opracował: prof. Paweł Wojciechowski wraz z Zespołem Monitoringu Sytuacji Gospodarczej Polska 2050 w składzie: Hanna Gill-Piątek, Paulina Hennig-Kloska, dr Joanna Mucha, Mirosław Suchoń, Grzegorz Ziemniak